You are browsing the archive for angajari.

Tipare culturale în organizații

November 23, 2012 in angajari, Biblioteci romanesti, comunitate, educatie, Management, Video

Aș vrea să semnalez o discuție de pe contributors.ro cu Cosmin Alexandru despre organizații și culturile lor. Mi se pare interesant de observat că tipul de cultură organizațională din bibliotecile noastre se regăsește si în alte organizații. Întrebarea e dacă în biblioteci există dorința de a înțelege această cultură și de a o schimba.

Și vă las cu un răspuns dat de Cosmin Alexandru: “Schimbarea nu se poate produce profund si sustenabil decat daca promotorii ei sunt la varful organizatiei. Presiunea poate veni de jos sau din exterior, dar schimbarea incepe doar de sus. Iar conducatorii sunt primii care au de schiimbat lucruri, de obicei, daca vor sa vada mai jos schimbari. N-am intalnit nicio organizatie care sa poata parcurge altfel un proces de schimbare incununat de succes.”

ANBPR recrutează Coordonator Programe în cadrul Departamentului Operațional

March 27, 2012 in ANBPR, angajari, Bibliotecari, programe

ANBPR caută candidați pentru ocuparea postului de Coordonator Programe în cadrul Departamentului Operațional.

Descriere poziție: Coordonatorul de programe funcționează în cadrul Departamentului Operațional al ANBPR și se subordonează Directorului Executiv. Prin natura activităților pe care le desfășoară, Coordonatorul de programe este responsabil de atragerea de noi surse de finanțare și de scrierea de proiecte în vederea creșterii independenței financiare a Asociației, pe care apoi le va coordona pe perioada de implementare. Activitatea se va desfăşura în principal la sediul din Bucureşti.

Atribuţii şi responsabilităţi:

Este responsabil de atragerea de noi surse de finanțare și de scrierea de proiecte;

– Realizează strategia de atragere de fonduri a Asociației și identifică direcții de creștere a autonomiei financiare a acesteia;

– Se preocupă de crearea  și derularea unor  campanii specifice atragerii de fonduri;

– Coordonează activitatea de atragere de fonduri și colaborează cu ceilalti membri ai Departamentului Operațional, pentru a îndeplini obiectivele strategice specifice;

– Este responsabil cu inițierea și dezvoltarea relațiilor cu partenerii și sponsorii strategici ai ANBPR pe care i-a atras;

– Asigură legătura permanentă cu celelalte componente ale Departamentului Operațional;

– Este responsabil de coordonarea proiectelor pentru care primește finanțare, adică:

  • Planifică, coordonează, monitorizează și evaluează dezvoltarea, implementarea și marketing-ul proiectelor pe care le-a inițiat;
  • Inițiază și facilitează întâlnirile de lucru între echipele de proiect, rezolvă problemele apărute în implementare atât din punct de vedere
    financiar-administrativ, cât și operațional;
  • Monitorizează, gestionează, evaluează, veniturile și cheltuielile din proiectele atrase;
  • Răspunde de aplicarea tuturor procedurilor și normelor de lucru pentru implementarea în bune condiții a  programelor pe care le
    administrează;
  • Este responsabil pentru completarea documentelor de raportare necesare (trimestrial, lunar şi ori de cate ori este nevoie) asociate fiecărui proiect.

Cerinţe:

–  Studii superioare finalizate;

–  Experiență dovedită în scrierea și managementul proiectelor de finanțare, precum și în atragerea de fonduri de mimimum 3 ani;

–   Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

–   Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;

–   Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;

–   Cunoaşterea pachetelor tip Office (Word, Excel, Power-Point) şi a comunicării electronice la nivel avansat;

–  Abilităţi de utilizare a mijloacelor de comunicare online;

–   Disponibilitate pentru deplasări.

Evaluare:

–   Dosar aplicaţie: CV; Scrisoare de intenţie; documente justificative (la cerere);

–  Interviu;

–   Probă practică de limba engleză;

Beneficii oferite:

– Salariu fix corespunzător experienţei şi pregătirii;

– Program de pregătire şi integrare, diverse instruiri şi traininguri.

Despre ANBPR:

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor. ANBPR are drept scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.anbpr.org.ro.

Persoanele interesate vor  trimite CV şi Scrisoare de intenţie, până la data de 15  aprilie 2012, pe adresa de e-mail: anbpr_ro@yahoo.com, cu subiectul: Aplicaţie COORDONATOR PROGRAME.

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate.

 

Mari concursuri, mari, pentru managementul Bibliotecilor Judetene Cluj şi Sibiu

May 9, 2011 in angajari

CONCURS de proiecte de management – Biblioteca Judeteana “Octavian Goga Cluj

CONCURS de proiecte de management – Biblioteca Judeteana “ASTRA” Sibiu

😆

Nicio alta informatie, nicio opinie, nimic-nimicuţ???
N-ar fi bine ca toti cei in masura sa exprime ceva sa o faca inainte de concursuri, (mai ales) pentru a reduce posibilităţile de a se intimpla ca aici?

ANBPR angajează Asistent Director în cadrul Departamentului Operațional

December 17, 2010 in ANBPR, angajari, Noutati

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu sediul în Bucureşti,  angajează Asistent Director în cadrul Departamentului Operaţional.

Descriere poziție:

Asistent Directorul se subordonează Directorului Executiv al ANBPR şi îl sprijină activ în realizarea managementului general al Asociaţiei, în mod special în ceea ce priveşte arhivarea şi sistematizarea documentelor şi alte sarcini administrative şi de secretariat specifice. Activitatea se va desfăşura în principal la sediul din Bucureşti.

Atribuţii şi responsabilităţi:

–          Îndeplineşte activităţi de secretariat, administrative şi de asistenţă managerială;

–          Realizează şi actualizează baza de date privind evidenţa membrilor, a cotizaţiilor şi a altor venituri realizate de Asociaţie;

–          Asistă Directorul Executiv la întocmirea informărilor/rapoartelor de activitate ale Departamentului Operaţional;

–          Gestionează website-ul ANBPR (actualizează informaţia, propune introducerea de noi secţiuni, arhivează informaţiile etc.);

–          Colaborează cu contabilul Asociaţiei în sarcini legate de realizarea evidenţei financiar-contabile a Asociaţiei;

–          Realizează operaţiunile de casă;

–          Ţine evidenţa contractelor cu furnizorii şi a plăţilor;

–          Menţine relaţia cu furnizorii şi asigură corespondenţa cu membrii.

Cerinţe:

–          Studii medii (studiile superioare constituie avantaj);

–          Experienţă în administrarea şi organizarea documentelor;

–          Cunoştinţe de contabilitate primară (avansuri-deconturi, execuţie bugetară, operaţiuni în registrul de casă etc.)

–          Cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;

–          Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;

–          Capacitatea de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;

–          Atenţie la detalii;

–          Cunoaşterea pachetelor tip Office (Word, Excel, Power-Point) şi a comunicării electronice la nivel avansat;

–          Abilităţi de utilizare a mijloacelor de comunicare online;

–          Disponibilitate pentru deplasări;

–          Pemisul de conducere constituie avantaj.

Evaluare:

–          Dosar aplicaţie: CV; Scrisoare de intenţie; documente justificative (la cerere);

–          Interviu;

–          Probă practică de limba engleză;

–          Probă practică: pachetul Office şi comunicare electronică.

Beneficii oferite:

– Salariu fix corespunzător experienţei şi pregătirii;
– Program de pregătire şi integrare, diverse instruiri şi traininguri.

Descrierea firmei:

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) este cea mai mare organizaţie profesională a bibliotecarilor. ANBPR are drept scop asocierea pe plan naţional a persoanelor fizice şi juridice care prin profesie, atribuţii şi preocupări sunt implicate sau susţin profesia de bibliotecar, dezvoltarea biblioteconomiei şi a ştiinţelor informării şi documentării.

Pentru mai multe detalii vizitaţi www.anbpr.org.ro.

Persoanele interesate vor  trimite CV şi Scrisoare de intenţie, până la data de 10  ianuarie 2010, pe adresa de e-mail: anbpr_ro@yahoo.com, cu subiectul: Aplicaţie ASISTENT DIRECTOR.

 Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate.

Scrisoare deschisă către Ministrul Educaţiei şi Cercetării, domnul Daniel P. Funeriu

November 18, 2010 in ANBPR, angajari, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, biblioteci universitare, Minister

Preluata de pe blogul ABR:

Stimate domnule Ministru,

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti este una dintre bibliotecile fanion ale Sistemului Naţional de Biblioteci din România. De aceea, comunitatea profesională a bibliotecarilor din România consideră că directorul general al acestei instituţii trebuie să fie o persoană reprezentativă prin profesionalismul în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.

În lumina declaraţiilor dvs. repetate, de a încuraja legislativ, şi nu numai, accederea la funcţiile publice exclusiv pe baza competenţelor profesionale recunoscute, am sperat ca ocuparea postului de director general al BCU „Carol I” Bucureşti să ilustreze acest principiu enunţat de dvs.

Ca şi în alte ţări europene, Sistemul Naţional de Biblioteci din România este un sistem distinct, bine definit din punct de vedere teoretic, legislativ şi organizaţional, fundamentat pe o ştiinţă specifică – biblioteconomia şi ştiinţa informării.

Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti, continuatoarea prestigioasei Biblioteci a Fundaţiilor Regale, a avut întotdeauna la conducere figuri marcante ale culturii româneşti, cu contribuţii importante în domeniul ştiinţei biblioteconomice.
Mai mult, în ultimii 60 ani, directorul acestei instituţii a fost asimilat în conştiinţa publică, dar mai ales în cea a breslei, cu personalitatea care a dat orientarea teoretică a acestui domeniu.

Sistemul Naţional de Biblioteci este o componentă importantă a sistemului educaţional şi cultural naţional. De-a lungul ultimilor 20 de ani, asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România au făcut demersuri susţinute pentru a promova şi a impune standarde de calitate profesională ale domeniului, standarde privind modul de accedere în funcţia de director de bibliotecă.

În acest context, considerăm că este de datoria noastră să sesizăm următoarele nereguli în organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea postului de director general al BCU „Carol I” Bucureşti:

1. Neglijenţă şi ambiguitate în formularea cerinţelor pentru candidaţii la acest post:
Art. 2. j). “au cel puţin trei ani vechime în activităţi direct legate de lucru cu publicaţii: biblioteci, edituri etc.”

2. Lipsa de transparenţă în modul de organizare a concursului: comisia de examinare a fost secretă până în ziua concursului, deşi metodologia prevede că aceasta se stabileşte, prin ordin al ministrului, în termen de 10 zile de la anunţarea concursului.

3. În stabilirea componenţei Comisiei de concurs nu au fost respectate principiile competenţei specifice domeniului infodocumentar: niciunul dintre membrii comisiei nu este specialist în managementul structurilor infodocumentare sau specialist în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.

Considerăm că persoanele desemnate să evalueze conducătorul aceste instituţii trebuie să aibă expertiză profesională, respectiv competenţe în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării.
Ca expresie a consideraţiei acordate profesiei de bibliotecar, la un concurs pentru ocuparea postului de manager al unei biblioteci, este absolut obligatoriu ca minimum jumătate din membrii comisiei să fie specialişti din Sistemul Naţional de Biblioteci.

Este inacceptabil şi umilitor pentru întreaga breaslă a bibliotecarilor ca asupra unui concurs de o asemenea importanţă să existe îndoieli şi suspiciuni de incorectitudine.
Prin urmare, pentru a înlătura orice suspiciune de rea-voinţă sau manipulare în modul de organizare şi desfăşurare a acestui concurs, asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România vă solicită, domnule ministru, anularea concursului şi organizarea unui nou concurs care să respecte principiile competenţei profesionale specifice domeniului biblioteconomiei şi ştiinţe informării.

Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României (ABBNR)
Preşedinte ABBNR, Doina Stănescu

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)
Preşedinte ANBPR, Doina Popa

Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR)
Preşedinte ABR, prof. univ. Mircea Regneală

17.11.2010

Schimbare de director la BCU București

November 17, 2010 in angajari, biblioteci universitare, concurs

Cum ne anunță o bibliotecară indignată doamna Mireille Radoi a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director a BCU București. În așteptarea rezultatelor contestațiilor deja depuse de ceilalți candidați Ionel Enache și Angela Repanovici și în lipsă de alte informații mai complete (macar a unui CV), vă pune la dispozitie un interviu din 2008 al doamnei Radoi pe tema problemelor de securitate.

Interviu BBC din 9 aprilie 2008 cu Mireille Radoi [Sursa bbc.co.uk]

Petiție pentru soluţionarea cererii d-nei Bákai Magdolna

September 17, 2010 in angajari, Asociatia Bibliotecarilor Maghiari din Romania, Bibliotecari

Petiția se găsește la http://www.ujkelet.ro/peticio.html#peticio

În atentia Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni!
În atentia domnului primar Mezei János!

Subsemnata Kopacz Katalin, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari din România, şi toţi cei care prin semnăturile noastre susţinem această petiţie, vă rugăm să revizuiţi poziţia Dvs. faţă de soluţionarea cererii d-nei Bákai Magdolna, bibliotecară şi director numit al Bibliotecii Municipale.

Bákai Magdolna a cerut suspendarea din funcţia de director al bibliotecii pe durata numirii sale în funcţia de manager la Direcţia pentru Cutlură şi Patrimoniu Naţional al Judeţului Harghita, în acest timp relaţia de muncă cu Biblioteca Muncipală nu a încetat, iar Consiliul Local a numit prin detaşare un director interimar. Din această cauză stau nedumerită în faţa faptului, că cererea ei de repunere în funcţie a fost respinsă de către domnul Primar. Înţeleg această atitudine cu atât mai puţin, cu cât în persoana domnei Bákai Magdolna am cunoscut o bibliotecară şi o directoare devotată, foarte activă, preocupată de dezvoltarea instituţiei, organizând nenumărate acţiuni. Slujeşte biblioteca din 1994, în perioada activităţii sale biblioteca din Gheorgheni a funcţionat, ca adevărat centru cultural – cu toţii am admirat-o pentru energia depusă. A profitat de orice posibilitate pentru a dezvolta fondul de documente, pentru a lărgi sfera activităţilor, pentru a face serviciile de bibliotecă cât mai accesibile şi atrăgătoare pentru un public cât mai larg, şi pentru ca prin valorificarea disponibilităţilor să completeze de la an la an şirul schimbărilor pozitive cu noi realizări.

Bákai Magdolna a atribuit întodeauna importanţă pentru învăţarea continuă, cunoştinţele însuşite la cursuri sau prin experienţă proprie le-a aplicat şi valorificat la maxim în munca sa. Sunt convinsă, că prin experienţa dobândită ca manager la Direcţia Judeţeană pentru Cultură va servi pentru dezvoltarea Bibliotecii Muncipale şi a vieţii culturale din municipiul Gheorgheni. Pentru aceasta cer să fie repusă în funcţie, şi rog toţi bibliotecarii, specialiştii în cultură şi iubitorii de cultură, – în cazul în care sunt de acord cu părerile formulate – să semneze prezenta petiţie, care poate fi accesată online la adresa web: www.ujkelet.ro.
Kopacz Katalin, preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor Maghiari din România

Cine poate fi bibliotecar în România?

July 17, 2010 in angajari, Bibliotecari, Deontologie, Invatamant, Practici rele

Dacă tot s-a scris despre admiterea la biblioteconomie şi mă întrebam, retoric, de ce am face o asemenea facultate, poate merită văzut şi un posibil răspuns la întrebarea de mai sus. Teoretic vorbind (că practic s-ar putea să nu se mai facă angajări o bună perioadă, ba chiar ne temem reduceri), în bibliotecile publice din România absolut oricine poate fi bibliotecar. Singura condiţie serioasă este să aibă drept de muncă.

Conform situaţiei de fapt, se poate uşor vedea că poate avea orice fel de studii, de la medii până la superioare, în absolut orice profil, poate avea orice vechime, de la debutant în câmpul muncii până la pensionar reactivat (sigur, că mai nou, chestia cu pensionarii a căzut), orice experienţă în domeniu.

A, desigur că trebuie să îndeplinească condiţiile solicitate de angajator şi să reuşească la concursul pentru ocuparea postului. Aici sunt, însă, câteva mari enigme:

1. Stabilirea condiţiilor după criterii inaccesibile muritorilor de rând (am văzut condiţii a căror îndeplinire, prin intersectare, ducea, fără echivoc, la o mulţime cu un singur element – umanistic spus, profilul era atât de recognoscibil încât ar fi fost superfluuu să se pună şi condiţia, singura care lipsea, de altfel: „şi să-l cheme Stan Popescu”;

2. „Discreţia” cu care se face publicitatea: afişajul în locuri mai puţin călcate (pe dosul uşii, sub preşul de la intrare etc.) este de departe preferat anunţului cu litere de-o şchioapă în presă;

3. Ce verifică concursurile de ocupare a postului de bibliotecar? Memoria, cultura, ortografia, vaccinările la zi? Mister! Totul este la mâna angajatorului (lucru firesc numai până la un punct, dat fiind faptul că e vorba de instituţii bugetare, iar statul se numeşte România);

4. De ce nu e condiţie obligatorie învăţământul de profil? Ei, aici lucrurile sunt foarte încurcate…

Desfiinţarea învăţământului biblioteconomic, în 1974, a fost o lovitură grea, ale cărei urmări se simt până în zilele noastre. Încerc să-mi închipui interiorul întunecat al minţii care a zămislit ideea, şi nu pot. Drept urmare, în 1990, eram singura ţară din Europa fără învăţământ biblioteconomic, spune Mircea Regneală în Revista 22: Colapsul bibliotecilor româneşti http://www.revista22.ro/colapsul-bibliotecilor-romanesti-949.html şi Care mai e rostul bibliotecarului? http://www.revista22.ro/care-mai-e-rostul-bibliotecarului-2671.html. În acele condiţii, era firesc să angajezi personal cu altfel de studii, că nu aveai încotro. Dar, după ce s-a reînfiinţat învăţământul biblioteconomic, ar fi însemnat o mână de ajutor la consolidarea lui, impunerea unui privilegiu la angajarea în biblioteci. Aici am, totuşi, nişte mari semne de întrebare. Poate că problema recrutării personalului din biblioteci e mult mai spinoasă. Altfel, cum s-ar putea explica faptul că, la bulgari, de exemplu, unde a existat întotdeauna un formidabil învăţământ biblioteconomic, „la începutul anilor 1990, mai puţin de 30% din personalul care muncea în bibliotecile bulgare era calificat” (Iulia Savova – Formarea profesională în Bulgaria, în Buletinul bibliotecilor din Franţa, nr. 1/2008 http://www.bmms.ro/continut/xhtml/ro/BBF_online/Formarea_profesionala_in_bulgaria_2.html)

Rezumând: la noi, orice om, cu orice studii, cu orice vechime, se prezintă la un concurs (uneori destul de bizar dpdv al cerinţelor), după care, gata, e pus să lucreze în bibliotecă. Sigur că, în următorii ani, face două module de pregătire a cca. 14 zile fiecare şi primeşte şi un atestat. Mai există vreo profesie ce presupune studii superioare, care se poate face prin simpla prezentare la un examen stupid? Eu nu cred. Poţi să devii medic, inginer, profesor, economist în acest fel? Chiar dacă, prin absurd, ar zice cineva „da”, legea nu-ţi permite. De aceea am vrut să intitulez materialul ăsta, pe rând, Bibliotecar – cea mai accesibilă meserie din lume, România – Paradisul bibliotecarilor şi Bibliotecarul – omul fără însuşiri, dar în fond, lucrurile sunt parcă prea triste.

Mici concluzii: Poţi lua orice om de pe stradă să-l faci bibliotecar, nu trebuie să ştii mai nimic ca să lucrezi într-o bibliotecă, meseria se transmite cutumiar de la „maestru” la „ucenic”. De aici începe percepţia profesiei de bibliotecar, iar această situaţie nu ne ajută de loc la capitolul imagine, după cum nu ne ajută nici suplinirile excesive, nici voluntarii lăsaţi de izbelişte prin biblioteci, nici managerii fără cunoştinţe biblioteconomice. De aici rezultă şi serviciile tip supermatket: unde se găsesc pastele? acolo…

Precizare necesară: Vorbind despre cine poate fi bibliotecar în România, nu am vrut să intru în tenebrele cumetriilor, rudeniilor, a relaţiilor de familie, intereselor şi obligaţiilor finanţatorilor şi angajatorilor, nici în meandrele absconse ale numirilor de directori. Subiectul mă depăşeşte. Oricum, sunt convinsă că realitatea bate de departe (ne)vinovata mea imaginaţie.

ANBPR recruits International Consultant for designing the course Library Services Development

June 29, 2010 in ANBPR, angajari, cursuri, Noutati

Background:
The National Association of Public Libraries and Librarians in Romania (ANBPR) was established in 1990 as a result of the librarians’ aims to express and defend their professional interests in an organized structure. Representative association of this professional category, ANBPR acts as a forum for professional discussions and contributes to the sustaining and upgrading of the librarian profession. At the same time ANBPR represents its librarian members in relation with the policy makers. The Association has more than 3300 members, branches with national coverage and it has a constant activity from the beginning until nowadays. The association’s activity is focused on objectives that contribute both to the professional training and to enhancing the performances of the librarians, as well as it contribute to the strengthening of the organizational capacity building and it aims to rich a new level of competences.
One of the most important lines of action of the Association is to develop the librarians’ profession and to share the best experiences and the most successful practices in this area of activity.
In the training field and professional development, the Association aims to develop an own portfolio of accredited courses, appropriate to the actual level of development of the public libraries in Romania. Within its training programs, ANBPR proposes several topics, develops and accredits the course structure and, especially, is involved directly, through its experts, in delivering of some specific courses. The county libraries transformed, for a short period, in regional training centers, provides support for the courses’ administration.
IREX in partnership with the ANBPR implements the national program named Biblionet – the world in my library – one of the most important investments in facilitating the public access to the Internet and building a sustainable system of modern public libraries in Romania. Biblionet has a total budget of 26.9 million dollars, and it is funded by the Bill & Melinda Gates Foundation for a period of five years. The Biblionet program’s objective is to facilitate to the Romanian community the access to the tools of the IT&C, based on the fact that over 50% of the population, especially in rural areas doesn’t have access to the Internet. Through this program, more than 1,600 public libraries in Romania will receive computers for public access to the Internet through a competitive selection process and more than 3,000 librarians will participate into training sessions in order to know how to use the full potential of the new technological resources in the interest of the community.
The county libraries selected in Biblionet program already have a number of trainers, to which will be added several new ANPBR trainers who will be involved in training activities for librarians. All the librarians in the libraries involved in Biblionet, selected from urban and rural areas, will benefit of an initiating course of development of the modern library services, provided by IREX Romania. This course, with the theme Fundamentals of the modern library services development, will be a three days course, and will represent an extension of the previously delivered training course in IT. The purpose of the course is to offer new basic skills in the development of the modern library services. This course delivered by IREX Romania is scheduled to take place in about three months after the reception and commissioning of the equipment provided through the Biblionet program.
ANBPR will design and deliver a five days course, which will be an extension of the three days course initiated by IREX Romania. The ANBPR course will provide the participants a set of advanced skills regarding the development and delivery of the new services of library, based, especially on the IT&C technologies.
ANBPR will accredit the course and will begin to deliver it no later than the end of the 2010.
For this purpose, ANBPR wishes to recruit an international consultant who will work for an estimated period of 20 days on the following:
– To achieve the relevant content, lesson plans and power point presentations for the course;
– To work together with the Romanian consultant in order to obtain the design of the training course and coordinate their common work;
– To revise the content of the course, as a result of the feedback obtained at the end of the pilot session.

The relevant competency areas for the international consultant have to be:

– at least 10 years experience in the library and information science sector in a country with modern public library services;
– an extended experience in working with public libraries in one advanced country and a proved expertise in developing a training curricula on the library services;
– a consistent knowledge about the Romanian library system represents an important advantage.

The deliverables expected from the international consultant are:
1. The TNA analysis (coordination of the team together with the Romanian consultant);
2. The course outline (coordination of the team together with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of the ANBPR);

3. The course manual, which includes: the hand-outs for both participants and trainer curricula, the course lesson plans for the trainer and the relevant PPTs (in collaboration with the Romanian consultant).
The expected deliverables are:
1. The course design (in collaboration with the Romanian consultant and the Professional Development Commission of ANBPR);
2. The course handbook includes: participant’s manual and trainer’s curriculum, the course lesson plan and relevant presentations course (materials achieved in collaboration with the Romanian consultant).

Timetable:
June 8 – July 5, 2010 – registration / interviews;
July 8, 2010 – signing of the contract (at the ANBPR location);
July 9, 2010 – defining the course (at the ANBPR location);
July 9 – July 31, 2010 – completion the course content, presentations, the trainer’s agenda and other annexes.
Interested persons are invited to send a resume until 2 July 2010 at the email: anbpr_ro@yahoo.com, with the subject Training consultant, accompanied by one-page letter of intention.

ANBPR recrutează: Consultant pentru designul cursului Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă

June 29, 2010 in ANBPR, angajari, Noutati

Context:
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate. Asociație reprezentativă a acestei categorii profesionale, ANBPR acţionează ca for de dezbateri profesionale și contribuie astfel la susţinerea și modernizarea profesiei. În același timp, ANBPR are un rol de reprezentare a membrilor bibliotecari în relaţia cu factorii de decizie. Asociaţia numără peste 3300 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la înfiinţare până în prezent. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgerea noilor etape de evoluţie.
Una dintre principalele direcţii de acţiune ale organizației vizează dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes din această arie de activitate.
În domeniul instruirii şi dezvoltării profesionale, Asociaţia dorește să dezvolte un portofoliu de cursuri acreditate, adecvat nivelului de dezvoltare biblioteconomic al bibliotecilor publice din România. În cadrul programelor de instruire proprii, ANBPR propune tematici, elaborează şi acreditează structuri de curs şi, mai ales, se implică direct, prin specialiştii ei, în susţinerea unor cursuri de specialitate. Bibliotecile judeţene, transformate pentru perioade scurte de timp, în centre de perfecţionare zonală, asigură suportul pentru organizarea cursurilor.
IREX împreună cu ANBPR derulează Programul Naţional BIBLIONET – lumea în biblioteca mea – este una dintre cele mai importante investiţii pentru facilitarea accesului public la Internet şi construirea unui sistem durabil de biblioteci publice moderne în România. BIBLIONET are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari, este finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și se derulează pe o perioadă de 5 ani. Obiectivul programului BIBLIONET este de a facilita accesul populaţiei la mijloacele tehnologiei informaţionale, pornind de la faptul că peste 50% din populaţie, mai ales din zonele rurale, nu are acces la Internet. Prin intermediul programului, peste 1.600 de biblioteci publice din România vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet printr-un proces de selecţie competitivă şi peste 3.000 de bibliotecari vor participa la cursuri de formare pentru a putea utiliza la maximum potenţialul noilor resurse tehnologice în beneficiul comunităţii.

La nivelul bibliotecilor judeţene, implicate în program, există deja un număr de formatori cărora li se adaugă formatorii ANPBR, implicaţi în activităţi de instruire a bibliotecarilor. Toţi bibliotecarii din bibliotecile implicate în BIBLIONET, selectate din zonele orăşeneşti şi rurale, vor fi beneficiarii unui curs de inițiere în dezvoltarea de servicii moderne de bibliotecă, furnizat de IREX România. Acest curs, cu tema Bazele dezvoltării serviciilor moderne de bibliotecă, va avea durata de 3 zile și va reprezenta o continuare a cursului de instruire în IT, livrat anterior. Scopul cursului este acela de a forma competențe de bază în dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă. Cursul oferit de IREX este programat să aibă loc la aproximativ 3 luni după recepția și instalarea echipamentelor asigurate prin programul BIBLIONET.

ANBPR va proiecta și livra un curs cu durata de 5 zile ce va fi o dezvoltare a cursului de 3 zile inițiat de IREX România. Cursul ANBPR va asigura participanților competenţe avansate privind dezvoltarea și furnizarea de servicii noi de bibliotecă, bazate, în special, pe tehnologii moderne IT&C.

ANBPR va acredita şi va începe livrarea acestui curs la finele anului 2010.
În acest scop, ANBPR dorește contractarea unui consultant român care va lucra un total estimat de 20 de zile pentru:
• Crearea designului de curs pentru cursul de training, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR;
• Propunerea conţinutului pentru manualul dedicat cursului, în parteneriat cu un consultant internaţional selectat de ANBPR. Manualul va include şi planul de lecţie al cursului şi prezentările adiacente cursului;
• Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA a acestui curs, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare;
• Revizuirea cursului, în funcţie de feedback-ul primit după etapa de pilotare
Ariile de competenţă relevante pentru consultantul român sunt:
• Cel puţin 10 ani de activitate în sistemul bibliotecilor publice din România;
• Activitate de coordonare de la nivel judeţean, a unor biblioteci publice din mediul urban şi rural, din punct de vedere metodologic;
• Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei sau într-un domeniu adiacent;
• Experienţă relevantă în domeniul formării profesionale a adulţilor;
• Experienţa în derularea unor cursuri de management de bibliotecă constituie un avantaj;
• Cunoaşterea la nivel superior a limbii engleze;
• Experienţă în realizarea de manuale, cursuri, lucrări sau rapoarte;
Livrabilele aşteptate sunt:
1. Designul cursului (realizat în colaborare cu consultantul extern şi cu Comisia de Dezvoltare profesională a ANBPR);
2. Manualul cursului care include: manualul participantului și programa formatorului, planul de lecție al cursului şi prezentările adiacente cursului (materiale realizate în colaborare cu consultantul extern);
3. Consultanță în pregătirea documentaţiei de acreditare CNFPA, urmând ca Departamentul Operaţional al ANBPR şi preşedintele Comisiei de Formare profesională să facă demersurile administrative necesare.

Orar:
8 iunie – 5 iulie 2010 – înscriere/interviuri;
8 Iulie 2010 – semnarea contractului (sediul ANBPR);
9 iulie 2010 – definirea cadrului cursului (sediul ANBPR);
9 – 31 Iulie 2010 – realizarea şi predarea livrabilelor
Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul până în data de 2 iulie 2010 la adresa de email: anbpr_ro@yahoo.com, având subiectul consultant training, însoţit de o scrisoare de intenţie de maxim o pagină.