You are browsing the archive for Asociatia Bibliotecarilor din Romania.

Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare

October 6, 2014 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare, Conferinta 2014, Uncategorized

Sunteți invitați să participați între 21-22 noiembrie 2014, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş.
Tematica lucrărilor include:

 1. Cultura informației.
 2. Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală.
 3. Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților.
 4. Educaţie non-formală. Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor.
 5. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee).
 6. Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale.
 7. Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală.
 8. Social-media în sprijinul educației și al structurilor-infodocumentare.
 9. Comunicare şi educaţie interculturală.

Este încurajată abordarea interdisciplinară, a unor subiecte din domenii variate: comunicare, informare, biblioteconomie, pedagogie, didactică, asistenţă socială, studii culturale etc., într-o abordare interdisciplinară, în conexiune cu tematica propusă. Sunt așteptați să participe: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenţi etc.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum tipărit, în funcție de opțiunile autorilor și de selecția comitetului științific.  Programul conferinței include și o secțiune de workshopuri, în care sunt propuse  “Promovarea lecturii prin forme alternative de
comunicare” de dr. Iasmina PETROVICI, Universitatea de vest din Timișoara și un workshop pentru studenții doctoranzi. Alte propuneri de workshop sunt așteptate pentru a fi incluse în programul conferinței.

Termene limită importante:

 • 31.10.2014. Înscrierea participanţilor prin: trimiterea formularului de înregistrare, abstractului, biosului (scurtă prezentare a autorului 50-100 de cuvinte, însoţită opțional de o fotografie) și achitarea taxei de participare. Notificarea asupra acceptului de participare va fi primit în maximum trei zile de la înscriere, prin e-mail.
 • 7.11.2014. Trimiterea prezentării lucrării pentru imprimarea pe CD.
 • 21.11.2014. Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei.
 • 22.11.2014. Program social (opțional): vizită la obiective turistice şi culturale din Buziaş şi împrejurimi.
 • 5.01.2014. Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru volumul tipărit (5-10 pagini, redactate după recomandările organizatorilor), achitarea taxei de publicare.

Contact:
Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să
propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic.
Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997
Maria MICLE, UVT, tel.0721084242
Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690

[mesaj preluat de pe email]

Despre Statutul Asociatiei Bibliotecarilor din Romania

March 27, 2014 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci romanesti, Deontologie, legislatie

Continuindu-mi investigatiile privitoare la situatia bibliotecilor romanesti, am senzatia ca ies dintr-o incurcatura si intru in alta. Coincidenta face ca in aceste zile, cind ajunsesem la capitolul “Viata asociativa”, Asociatia Bibliotecarilor din Romania sa-si faca publica preocuparea de a modifica Statutul. Ignorind faptul ca sedinta Consiliului de Conducere in care s-au adoptat primele masuri a avut loc inaintea Craciunului 2013, iar informarea publica a membrilor ABR s-a facut pe la Buna Vestire 2014, am recitit Statutul ABR, votat in 19 martie 2007, comparindu-l cu legislatia in vigoare cu privire la asociatii si fundatii. La prima vedere, PLECIND DE LA PREMISA CA DOCUMENTELE POSTATE PE SITE-UL OFICIAL AL  ABR

http://www.abr.org.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2&lang=en

SINT IDENTICE CU REPLICA LOR PE HIRTIE, concluzia ar fi ca Statutul Asociatiei Bibliotecarilor din Romania ESTE NUL. Iata argumentele:

 Potrivit art. 6, alin. 1 si 3 din OG nr. 26 / 2000, cu privire la Asociatii si fundatii, actualizata, „Statutul asociaţiei trebuie să cuprindă în mod obligatoriu, sub sancţiunea nulităţii absolute:…  litera d) sediul asociaţiei;

 e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat”. Din Statutul ABR, aceste doua elemente LIPSESC.

In ceea ce priveste sediul, e drept ca in Capitolul IV – Organizare, in art.19 din Statut se afirma ca „Asociatia Bibliotecarilor din România are sediul central în Bucuresti”, dar mentiunea este lipsita de valoare juridica fara adresa postala concreta. 

OG nr. 26 / 2000 stabileste si ca Dovada sediului trebuie sa se faca prin actul de vânzare-cumpărare a imobilului cu destinaţie de sediu, prin contractul de închiriere a spaţiului respectiv ori prin contractul de comodat privind acel spaţiu (dreptul de a folosi spaţiul fără plata unei chirii).

Mai mult, potrivit aceluiasi act normativ, SCHIMBAREA SEDIULUI reprezinta MOTIV OBLIGATORIU DE SCHIMBARE A STATUTULUI. Stim ca ABR a functionat initial in cladirea BCU Bucuresti, iar la putina vreme dupa incetarea mandatului de director al prof. Regneala, s-a mutat in cladirea Bibliotecii Nationale. Art. 33, pct. 3 din OG 26 /2000 stipuleaza ca „despre schimbarea sediului se va face mentiune atit in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cit si in cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. In acest scop, o copie a incheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei in circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu”.

Prin urmare, Statutul ABR fie nu a fost valabil de la inceput, fie nu mai este valabil de cel putin doi ani, adica Asociatia nu este persoana juridica, cu toate consecintele penale care decurg de aici: incasarea si utilizarea cotizatiilor, a donatiilor si sponsorizarilor, beneficierea de unele foloase (fara drept, daca ipoteza mea, bazata pe informatiile publice pe care insasi ABR le furnizeaza pe site-ul propriu este corecta) rezultate din asumarea calitatii de reprezentanti ai Asociatiei in relatiile cu terte parti din tara si din strainatate in toata aceasta perioada. In conexiune cu legalitatea conditionata de sediu, ar fi de stiut daca intre Biblioteca Nationala si Asociatia Bibliotecarilor din Romania exista un contract de inchiriere ori de comodat valabile. 

In fine, ca sa inchei intr-o nota de umor amar, prin raportare la acelasi art. 6, pct. 3, aliniatul c) al OG 26 /2000. as putea spune ca STATUTUL ASOCIATIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMANIA A FOST LIPSIT DE VALABILITATE CHIAR DE LA INCEPUT SI DIN CAUZA ca i-a LIPSIT pina si subpunctul privitor la PIERDEREA CALITATII DE ASOCIAT pe care se incearca a-l statua in aceasta perioada.

De aceea, indraznesc sa rog colegii cu formatie juridica sa verifice daca ipoteza mea este corecta si sa sugereze masurile prin care situatia se poate indrepta. Cu prietenie, Elena Chiaburu.

Protestul asociațiilor bibliotecarilor împotriva ordonanței care desființează Biblioteca Pedagogică Națională

January 7, 2014 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare

 

PROTESTUL

ASOCIAŢIILOR DE BIBLIOTECARI DIN ROMÂNIA

adresat GUVERNULUI ROMÂNIEI

privind DESFIINŢAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAŢIONALE

„I.C. PETRESCU” DIN BUCUREŞTI

Prin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest lucru, care motivează ordonanţa, se datorează faptului că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt dezastruoase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. De la 1880, data înfiinţării sale, şi până astăzi, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională şi o valoroasă literatură străină. În colecţiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituţii din trecut ca Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sprijinit necontenitformarea şi perfecţionarea profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Păstrând proporţiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru ţara noastră ca şi Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporeşte dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers. Nimeni nu a analizat la BCU Bucureşti spaţiile pentru a vedea dacă colecţiile Bibliotecii Pedagogice îşi găsesc loc în această bibliotecă. Se uită apoi şi faptul că BCU este o bibliotecă universitară cu o anumită destinaţie şi cu o anumită structură a colecţiilor, ca şi în alte state europene.

Totul însă s-a făcut din birou, fără cunoaşterea şi analizarea situaţiei din teren. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România.

În aceste condiţii, nu putem să nu ne întrebăm în ce măsură această hotărâre respectă art. 7 al Legii Bibliotecilor (334/ 2002 cu modificările ulterioare), care prevede desfiinţarea bibliotecile de drept public – cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”, conform art. 36 din acelaşi act normativ -, „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici această instituţie nu trebuie desfiinţată.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, existau soluţii. Se ştie de mai mulţi ani că imobilul este retrocedat – încă din anul 2006 -, iar proprietarii erau dispuşi să-l vândă; se pot urmări încă din acel an demersurile conducerii instituţiei în vederea rezolvării problemei clădirii. Ne exprimăm convingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării pentru edificarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. Iată că astăzi ea este desfiinţată!

Biblioteca Naţională Pedagogică nu este o simplă colecţie specializată, ci, conform art. 36 din Legea Bibliotecilor, ea are funcţii naţionale unice la nivelul întregului sistem de biblioteci şcolare, fiind cea care asigură „îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare” şi unul dintre actorii principali în programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Să nu mai mire pe nimeni că procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut, în contextul în care sunt desfiinţate zeci de biblioteci şcolare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanţare, în ultimii cinci ani, pentru achiziţia de cărţi. Desfiinţarea celei mai importante biblioteci pedagogice, loc tradiţional de informare şi documentare al cadrelor didactice din întreaga ţară, desăvârşeşte această operă de dărâmare a unuia dintre pilonii de susţinere a învăţământului românesc.

Asociaţia Bibliotecarilor din România alături de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România şi de Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României protestează vehement împotriva deciziei de încetare a activităţii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” şi cere Guvernului României să revină asupra acestui act anticultural şi antinaţional.

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Prof. univ. dr. Mircea Regneală

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Dragoş Neagu

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Preşedinte, Doina Stănescu

Sursa :abr.org.ro

Aniversarea domnului Mircea Regneală

November 19, 2013 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Bibliotecari, Biblioteconomie, Profesori, studenti, Video

La împlinirea vârstei de 70 de ani domnul profesor Mircea Regneală a fost sărbătorit la Biblioteca Națională de colegi de breaslă și studenți. Cu această ocazie domnul Regneală a ținut un mic discurs care poate fi urmărit mai jos.

Tot atunci a fost lansat și un volum omagial “Biblioteconomia româneasca la inceput de secol 21” despre care însă nu am găsit multe informații. Ne poate ajuta cineva cu detalii?. Prin amabilitatea domnului Robert Coravu aveți aici cuprinsul acestui volum.

Despre biblioteci la neConferința RestartEdu?

November 13, 2013 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Asociatia Bibliotecarilor Maghiari din Romania, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor, Bibliotecari, Biblioteci romanesti, educatie, Unconference

Prea rar atunci când bibliotecarii ies in public susțin clar și răspicat importanța bibliotecilor în procesul educațional (formal, in- sau ne-formal). Celor care cred că inovația în educație nu este posibilă fără biblioteci le recomand cu entuziasm să participe la evenimentul neConferința RestartEdu din 23-24 noiembrie 2013 de la București.

neConferinta RestartEdu

Locul de întâlnire anuală a inovatorilor în educație din România, neConferința e un spațiu deschis în care atelierele pot fi despre proiectul care te încântă, întrebările care te macină sau ideile care te fascinează din domeniul educației!

Cele două zile vor oferi un spațiu de reconstruire, la scară mică, a ecosistemului în care se produce inovația în educația din România.

Evenimentul este pentru toți inovatorii în educație, cei care construiesc produse ce aduc valoare în spațiul educațional, și pentru beneficiarii și susținătorii programelor educaționale existente. Mai multe detalii pe situl lor restartedu.ro

Înscrierile se fac până la 18 noiembrie și taxa de participare este 50RON. Cred că bibliotecarii pot (și ar cam trebui) să contribuie la discuțiile atât de necesare despre cum poate fi inovată educația în România. Așadar curaj! 🙂

###

Ești reprezentantul unei asociații profesionale care înțelegi rolul bibliotecilor în educație și cunoști bibliotecari care contribuie decisiv la educarea unor comunități întregi? Ești managerul unei biblioteci unde bibliotecarii fac proiecte educaționale inovative în ciuda salariilor mizere pe care le primesc? Ai curaj și trimite un astfel de bibliotecar la neConferința RestartEdu! (Da, sunt sigură că va vrea să  își sacrifice un sfârșit de săptămmână pentru a se gândi la educație.) Beneficiile participării la un astfel de eveniment  (pentru bibliotecă și profesie) depășesc cu mult costul deplasării.

Duhul rău care bântuie ANBPR loveşte şi la Sibiu: Grupului Impact i se trânteşte uşa în nas

October 11, 2013 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Asociatia Bibliotecarilor Maghiari din Romania, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor, BIBLIONET

Dorinţa noastră ca  obiectivele pe care ni le-am propus  sa ne preocupe in cel putin aceeasi masura si dupa incheierea “Biblionet” – asigurând durabilitatea şi dezvoltarea “cuceririlor” 🙂 de până acum ale programului – ne-a făcut să solicitam oficial Consiliului de conducere al ANBPR funcționarea Grupului Impact ca “Grup de lucru asociat ANBPR” – o structură informală de sine stătătoare, fără personalitate juridică. În scrisoare am enumerat pe scurt beneficiile colaborării – pentru Asociaţie, nu pentru GI, grup care doreşte să-şi atingă obiectivele în interiorul şi nu în afara organizaţiei profesionale din care facem parte. Spun oficial pentru ca aşa ni s-a solicitat, pe un ton stupid de înţepat, în loc de răspuns, la un precedent demers, verbal.

Scrisoarea noastră a întâlnit duhul rău care bântuie de multicel board-ul asociaţiei profesionale din care facem parte. Întrupat în special în fizicul dlui “prim-vicepreşedinte” Sorin Burlacu, director al Bibliotecii Judeţene “V. Voiculescu” Buzău, duhul rău şi cârcotaş şi-a ridicat poalele-cap precum o ţaţă, arătându-ne în toată hidoşenia dedesupturile împuţite, neprimenite de prin anii ’90-2000, ale asociaţiei profesionale din care facem parte. Pe scurt, în locul fireştii acceptări a solicitării Grupului Impact, de a continua să lucreze voluntar, însă în cadrul  ANBPR, ne-am ales cu reproşuri că nimic din ceea ce am reuşit până în prezent nu este bine, că nu suntem reprezentativi, nici noi şi nici produsele noastre, nu am cerut aprobare să existăm şi să creăm produse, am utilizat fără drept sigla ANBPR când am scos „Ghidul de bune practici în situaţii de risc” şi o utilizăm şi acum, când lansăm un ghid al serviciilor de bibliotecă + un ghid al activităţii metodice, nu am prezentat conducerii asociaţiei strategia noastră de viitor, planul de activităţi …şi multe altele. Într-un final, solicitarea noastră a rămas în coadă de peşte, punându-ni-se câteva condiţii revoltătoare nu doar prin ele însele şi pentru că ar contraveni Statutului asociaţiei, ci întâi de toate pentru că Asociaţia însăşi nu are o strategie şi un plan de activităţi, acţionează ca musca fără cap (sărăcia, de fapt, lipsa totală a informaţiilor despre Conferinţa de la Sibiu, acu’ în plină desfăşurare, este doar un minim aspect; invitaţiile transmise „pe sprânceană” directorilor de bj-uri, şi nu preşedinţilor de filiale sau tuturor membrilor, constituie alt „fleac” ), îşi încalcă sistematic Statutul şi compromite ideea de dezvoltare organizaţională sănătoasă. Toate acestea nu o împiedică, însă, să manifeste o fudulie strict specifică proştilor, nicidecum oamenilor „cu carte”.

Îl rog public pe Dragoş Neagu, tânărul preşedinte al ANBPR, să se ţină cât poate de departe de duhul rău şi cârcotaş întrupat în Sorin Burlacu şi în încă un director, căruia nu i-am reţinut numele. Pe duhul rău şi cârcotaş, oricât de „pe moşia lui” s-ar considera, îl rog să nu meargă atât de departe încât la o viitoare solicitare către board-ul ANBPR să invoce ius primae noctis sau cine ştie ce alte „delicateţuri” masculine,  din categoria celor care îl bântuie pe S. Burlacu şi îl determină să ţipe la colegele noastre din GI de parcă acestea intenţionau să-l exorcizeze.

Atitudinea manifestată faţă de noi, ca şi faţă de oricine altcineva în această situaţie este o eroare fundamentală a conducerii ANBPR şi sper să nu se mai repete niciodată. În acest scop, poate ar fi didactice câteva lecţii corporative – păşuniste, însă adecvate situaţiei, pe care tocmai le-am primit pe mail?

NOTĂ: cele de mai sus sunt exprimate în nume personal, colegii din Grupul Impact îşi iubesc şi îşi apreciază conducătorii …eu sunt rău din fire, sunt iremediabil, de-asta scriu în acest fel. 🙂

PS: îmi crapă obrazul de ruşine că afişul publicitar din dreapta acestei postări pe Prolibro, către Conferinţa ANBPR de la SIBIU, duce link spre o întreprindere “smart” doar ca enunţ.  Atât şi nimic mai mult…

Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare

October 11, 2012 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare, CDI, Conferinta 2012, Practici bune, Uncategorized

In perioada 9-10 noiembrie 2012, va avea loc la Buzias, judetul Timis, cea de-a III-a editie a Conferintei Nationale „Biblioteca scolara – spatiu ideal de comunicare si informare”.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest din Timisoara, PFC, prin specializarea stiinte ale informarii si documentarii, Liceul Teoretic Buzias, prin Centrul de Documentare si Informare si Casa Corpului Didactic Timis, in colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania – Sectiunea tehnici pedagogice, si Asociatia Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania.

Temele abordate:

§ Tehnici si metode interactive de instruire a copiilor si adolescentilor (cu sprijinul bibliotecii scolare, CDI, bibliotecii publice)
§ Servicii si proiecte inovative de incluziune sociala in comunitate, initiate de sau in parteneriat cu: scoli, biblioteci scolare, sectiile pentru copii si tineret ale bibliotecilor publice
§ Comunicare si educatie interculturala prin intermediul bibliotecilor scolare si publice
§ Schimb de bune practici in colaborarea dintre: scoala, biblioteca scolara, CDI, biblioteca publica
§ Observatii profesionale privind organizarea si functionarea bibliotecilor scolare, CDI-urilor si sectiilor pentru copii si tineret ale bibliotecilor publice
§ Activitati de marketing si animatie culturala.

Pentru informatii despre procedura de inscriere si agenda detaliata a evenimentului, puteti accesa:

http://biblioteciscolarebuzias.wordpress.com/date-importante/

Campanie ANBPR-ABR de promovare a bibliotecilor, sprijinita financiar de ALA

August 10, 2012 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Bibliotecari, Biblioteci americane, Biblioteci romanesti, comunitate, Proiecte

ANBPR si ABR au obtinut recent finantare din partea Asociatiei Bibliotecilor Americane (ALA) pentru implementarea unei campanii de promovare a bibliotecilor si de crestere a interesului pentru lectura.
Proiectul cu titlul Biblioteca de langa tine. Citeste @ biblioteca ta! va avea durata de un an si va include o campanie nationala de postere, avand varful de diseminare in cadrul editiei 2012 a Noptii Bibliotecilor (6-7 octombrie 2012), dar si o serie de activitati de crestere a notorietatii bibliotecilor: targuri de carte, prezentari motivationale ale unor invitati speciali si autori experimentati, lansari de carte si ateliere pe teme de lectura. Campania se adreseaza in principaltinerilor (elevi si studenti), dar si publicului general, reprezentat de parinti, copii, profesori si alte categorii de utilizatori ai serviciilor de biblioteca.
Cele doua asociatii partenere urmaresc stimularea lecturii, cresterea numarului de utilizatori ai serviciilor de biblioteca din segmentul vizat (adolescentii si tinerii), precum si impulsionarea elevilor si studentilor de a avea o viata culturala activa.
Prin campania de postere, ANBPR si ABR doresc sa constientizeze publicul cu privire la rolul vital al bibliotecii in educatia tinerei generatii. In plus, prin activitatile proiectului, cele doua asociatii profesionale vor pune bazele dezvoltarii unei retele de promovare a bibliotecii la nivel national, care sa conduca la o rata crescuta de cunoastere si utilizare a serviciilor de biblioteca.
ANBPR si ABR sunt parteneri nationali in implementarea campaniei pentru bibliotecile lumii, Read @ Your Library, o initiativa a Asociatiei Bibliotecilor Americane (ALA) si a Federatiei Internationale a Asociatiilor de Biblioteci (IFLA).

Alegerile în asociațiile profesionale

September 11, 2011 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania

Într-o oarecare discreție cel mai probabil neintenționată s-a desfașurat cea de-a 22-a conferință națională a ABR. Site-ul conferinței este aici și nu este prea grozav mai ales ca recondiționeaza site-ul conferinței din aprilie, dar nu numai pentru asta. Rezultatele alegerilor au fost publicate pe blogul asociației aici. Schimbările ar fi:

Noii intrați în Consiliul de Conducere: Dorina Bălan de la BJ V.A. Urechia din Galați, Doru Stan de la Biblioteca Universității din Pitești, Stela Sebe de la CCD Vrancea, Daniela Argatu de la CCD Suceava, Ioan Roman de la Grupul Școlar Liviu Rebreanu din Bălan, Rodica Maria Volovici de la BU Lucian Blaga din Sibiu, Doina Ostafe de la BCU Timișoara și Claudia Lungu de la Biblioteca Natională.

Cei ieșiți: Gabriela Dumitrescu de la Biblioteca Academiei, Adriana Szekely de la BCU Cluj, Liliana Lazia de la BJ din Constanța, Robert Coravu de la BCU București, Ivona Olariu de la BCU Iași, Delia Pârşan de la BCU Timișoara, Maria Drăghici de la CCD Constanța, Margareta Pop de la CCD Bistrița Năsăud.

Conform statutului, vicepreședinții Consiliului de Conducere sunt președinții diviziunilor, Adunarea Generală doar îi “validează”. Președintele, secretarul general, trezorierul precum si membrii ordinari ai Consiliului sunt aleși de Adunarea Generală prin “vot secret sau deschis”. Iar din Adunarea Generala fac parte: membrii Consiliului de Conducere; membrii de onoare ai asociatiei; presedintii, vicepresedintii si secretarii filialelor teritoriale; presedintii si secretarii sectiunilor profesionale; membrii Comisiei de cenzori; reprezentanti ai diviziunilor asociatiei, într-o norma de reprezentare de 1/10 din membrii lor.

Dacă facem o comparație cu ANBPR vedem că la această asociație președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Conducere sunt aleși prin vot secret. Membrii Consiliului de Conducere sunt alesi pe liste de către delegații la Congres care la rândul lor au fost desemnați potrivit unor norme de reprezentare stabilite de Biroul Executiv. Ca sa fiu sincer, mi se pare o structură mai puțin democratica decât a ABR-ului. În schimb, președintele de la ANBPR are posibilitatea de a-și constitui un departament operațional cu un director executiv și alte tipuri de personal angajat precum coordonatori de programe ceea ce este un pas spre profesionalizarea asociației. Este adevărat că și presedintele de la ABR poate conta cu doi secretari angajați dar cu un alt efect asupra activității asociatiei. Insist asupra acestui punct deoarece este cunoscuta criza sistemului de voluntariat din asociațiile de acest tip.

De curiozitate, m-am uitat pe câteva statute de asociații ale bibliotecarilor din Spania. Majoritatea asociațiilor sunt pe Comunități. Pentru a vedea diferența de perspectivă am să traduc din statutul asociației bibliotecarilor din Andalucia pe care îl găsiți aici:

De exemplu, despre Adunarea Generală se spune la articolul 9 “Adunările Generale, ordinare și extraordinare, vor fi formate din toți membrii asociației”

Despre alegerea conducerii asociației se spune în art. 11: “administrația și conducerea asociației va fi făcută de o Comisie Directivă compusa dintr-un președinte, un vicepreședinte, secretarul, trezorierul si cinci membri. Aceștia vor fi alesi prin vot liber si secret, cu participarea tuturor membrilor asociației”.

Prezentarea candidaturilor se face  pe liste închise cu avantajele si dezavantajele pe care le presupune, dar “candidaturile trebuie să fie comunicate tuturor membrilor asociației cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunirea Adunării Generale”.

Ziua bibliotecarului – Ziua solidarităţii de breaslă

April 22, 2011 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Bibliotecari, Biblioteci romanesti, Politica

Domnul profesor Regneală a publicat pe 19 aprilie, în ediția online a Revistei 22 articolul Bibliotecile și politica. Deoarece acest articol este unul din rarele texte în care se discută probleme grave ale bibliotecilor noastre îmi permit să îl redau mai jos în întregime. Aș avea niște întrebări legate de “noutatea” acestor probleme și de faptul că în bibliotecile noastre se pare că mai mult cei forțați să se pensioneze ies la rampă pentru a încerca să spună lucrurilor pe nume însă, aflându-ne la ceas de sărbătoare, mă abțin.

La mulți ani dragi colegi și la mai mult spor!

Bibliotecile și politica de Mircea Regneala

Nu mi-am dorit vreodată să scriu de Ziua Bibliotecarului, 23 aprilie, un articol cu acest titlu. Si iată ca am ajuns să o fac. Nu o fac cu bucurie, ci din obligaţia morală şi profesională de a spune adevărul şi a apăra o profesie căreia îi aparţin. Mulţi vă puteţi arăta nedumerirea întrebându-vă  ce  caută politica în acest domeniu, când de veacuri bibliotecile au fost în afara oricărei ingerinţe politice? Aceeaşi nedumerire o am şi eu.

Ca om care mi-am petrecut viaţa în biblioteci , contribuind la construcţia şi reconstrucţia de clădiri şi colecţii, implementând tehnici moderne legate de accesul utilizatorilor la informaţii şi documente, trebuie să mărturisesc cu toată sinceritatea că nu am mai întâlnit vreodată , nici chiar în anii cei mai negri ai comunismului , o situaţie ca cea de astăzi, în care politicul să se amestece cu atâta brutalitate  în viaţa bibliotecilor schimbând conduceri şi făcând numirile cele mai nepotrivite profesiei.

O întrebare legitimă ar  fi  : de unde acest interes la noi  pentru biblioteci? Răspunsul e oarecum previzibil. Nu este un interes special pentru biblioteci. Nici nu ar putea fi, de altfel. Dar este acelaşi interes  care a condus la acapararea tuturor instituţiilor ştiinţifice, culturale şi educaţionale de către factorul politic pentru a răsplăti fidelitatea  unor membri ai partidului sau, cum se spune astăzi, clientela politică, de a avea şi în aceste sectoare oameni de încredere pentru sprijin la nevoie. Să zicem că am trece cu vederea această manevră dacă acei oameni care sunt puşi de putere să conducă bibliotecile şi-ar face cu conştiinciozitate datoria de bibliotecar, învăţând ceea ce trebuie învăţat şi mai ales dacă, în veleitarismul lor exacerbat, nu ar încerca să strice munca predecesorilor lor sub pretextul că n-a fost bună, cum se întâmplă adesea la români. Or, toate aceste lucruri frizează bunul simţ şi indignează pe omul onest.

Identificarea actualului partid aflat la putere cu partidul-stat nu este o simplă acuză politicianistă , este o realitate pe care o resimţim dureros în România contemporană. Numărul de numiri în posturi de conducere pe criterii politice s-a înmulţit enorm în ultimii ani şi s-a extins în toate domeniile social-culturale. Se schimbă regulamente, se falsifică concursuri – toate pentru încadrarea pe anumite posturi de conducere a anumitor persoane. Nu mai contează pregătirea profesională, capacitatea de a da randament într-un anumit domeniu, nu mai contează nimic. Agresivitatea şi brutalitatea le resimţim pretutindeni.

De ce s-ar comporta altfel cei mici când însăşi preşedinta Camerei Deputaţilor, în faţa întregului corp legislativ, minte cu nonşalanţă ca şi când ce ceea ce face  ea e cel mai firesc lucru de pe lume. De ce nu s-ar scoate atunci şi regulamente de concurs speciale  pentru promovarea unor membri şi simpatizanţi de partid în marile biblioteci? E un fleac!

Spuneam mai înainte că în România totul se desfăşoară după bunul plac al celor care sunt la putere. Chiar posturile cele mai mărunte sunt date prietenilor şi  susţinătorilor acestora. In mediul rural, de exemplu, credeţi că se ocupă vreun post de bibliotecar comunal fără acordul primarului? Şi dacă s-ar întâmpla, printr-o eroare regretabilă a comisiei, să reuşească la concurs altă persoană decât cea recomandată, primarul, pur şi simplu, nu va mai finanţa postul. Un pas mai sus, la nivelul bibliotecilor judeţene, lucrurile capătă o miză mai mare. Aici posturile se vând mult mai scump, iar disputa este mult mai acerbă. Dacă eşti membru al partidului de guvernământ, ai prioritate, dacă eşti doar simpatizant şi garantat de un membru important al conducerii locale, ai a doua şansă. Restul nu are nici o şansă indiferent de calificare şi experienţă în domeniu.

Au fost directori de biblioteci judeţene  care au luptat mulţi ani să construiască o bibliotecă, demers justificat deoarece România se numără printre statele cu cele mai puţine  construcţii noi  de bibliotecă din Europa. Nu ştiu dacă în întreaga perioadă comunistă s-au construit cinci biblioteci noi în întreaga ţară. Adesea ca să fie finanţată  clădirea , i se cerea directorului să fie membru al partidului de la guvernare. Acesta accepta numai ca să-i fie construită biblioteca , aşa cum acceptam odinioară să fim membrii ai partidului comunist, dacă doream să supravieţuim. Numai că dacă se schimba guvernarea, directorul era imediat destituit indiferent de calităţile manageriale pe care le avea şi de munca depusă.

Asemenea situaţii sunt curente în  multe judeţe, unde disputa de a conduce sănătatea, agricultura, învăţământul şi cultura capătă adesea forme violente. Aşadar, atât conducerea muzeului cât şi a teatrului, dar şi a bibliotecii judeţene sunt distribuite cu grijă de partidul care a preluat puterea. Ultimul lucru care contează este pregătirea profesională. Aşa se explică că ajung în funcţii de conducere oameni fără nici un fel de pricepere în domeniu. La Constanţa, de exemplu, un oraş cu o mare pondere culturală, ajunge să conducă destinele culturii un ins doar cu studii medii. Sub falsa deviză că un manager trebuie doar să ştie să conducă fără să cunoască prea multe din acel domeniu, se numesc conducători de ministere şi instituţii oameni dintre cei mai obscuri, dar susţinuţi ferm de putere.

Niciodată mai mult ca astăzi, după 20 de ani de la căderea comunismului şi arborarea democraţiei, amestecul politicului în viaţa bibliotecilor nu a fost mai agresiv. Numirea, spre sfârşitul anului trecut, la conducerea a două dintre cele mai importante biblioteci ale ţării, bibliotecile centrale universitare din Bucureşti şi din Timişoara, a unor oameni susţinuţi de putere, a scandalizat lumea intelectuală românească, determinând luări de poziţii ale unor intelectuali de prestigiu, conştiinţe civice, dar şi ale asociaţiilor profesionale ale bibliotecarilor. Cele 700 de semnături de protest ale intelectualităţii din ţară şi din străinătate a lăsat indiferent pe  ministrul educaţiei, care, de altfel, nu a fost preocupat nici de scrisoarea de protest a Senatului Universităţii din Bucureşti care semnala încălcarea gravă a desfăşurării concursului la BCU Bucureşti . Aceşti noi manageri, numiţi prin concursuri trucate, nu au nici cea mai mică idee  şi nici nu-i interesează  ce se întâmplă într-o mare structură bibliotecară. Nu au nici măcar curiozitatea elementară să cunoască fluxul activităţilor şi cerinţele cititorilor. Ei sunt interesaţi doar să-şi facă  imagine, să invite lume cât mai suspusă, să apară cât mai mult pe site-ul bibliotecii, în presă şi la televiziune,să slujească cu credinţă pe cei care i-au promovat, oferindu-le cu generozitate, sub diferite tertipuri, spaţiile de conferinţe ale bibliotecilor.  Şi mai sunt preocupaţi „să facă ordine”, realizând noi organigrame, fără să ştie exact ce se întâmplă în instituţia  lor , pe care de altfel, nici nu o cunosc bine. Prin aceasta urmăresc deopotrivă să elimine persoanele care ştiu meserie şi au personalitate, îndeosebi pe directorii adjuncţi şi şefii de serviciu, dar şi să ţină lumea în tensiune.

In legătură cu aceste abuzuri , amintesc aici de un caz fragrant de nesocotire a legilor care s-a produs recent la BCU din Timişoara, unde s-a scos la concurs postul de director general, care nici măcar nu exista în schemă. Acest fapt grav a fost semnalat ministrului educaţiei de înşişi bibliotecarii din această instituţie.Credeţi că a avut vreun efect? Nici unul! La concursul de la BCU Bucureşti, doi concurenţi, excelenţi profesionişti, oameni cu lucrări şi preocupări majore în domeniul biblioteconomiei, sunt depunctaţi  în favoarea celui de-al treilea, din afara profesiei, dar  membru PDL. Lucruri similare pot fi întâlnite  şi în bibliotecile judeţene, cum ar fi Timişoara sau Târgovişte. La Târgovişte a fost o situaţie asemănătoare cu cea  Bucureşti. Un absolvent cu studii de biblioteconomie, cu titlul de conferenţiar este respins , dar admisă o persoană străină de profesie şi aici cu încălcarea gravă a regulamentului de concurs. De ce toate acestea?   De  ce nu lăsăm profesioniştii să conducă biblioteci că ştiu să o facă? De ce vrem să distrugem toate instituţiile culturale ? Poate că toate aceste lucruri nu ar fi posibile fără concursul celor ce vin din interiorul profesiei,  foşti  conducători de biblioteci care se lasă linguşiţi de actualii directori care le fac serbări omagiale slăvindu-le virtuţile. Alte rele ne vin de la intruşii nonbibliotecari, – cum zicea Louise-Noelle Malcles, marea bibliografă franceză, referindu-se la cei veniţi din domeniul tehnic în biblioteci – incapabili de afirmare  în propria profesie pentru care s-au pregătit, dar dând lecţii bibliotecarilor despre felul în care  trebuie să funcţioneze bibliotecile  şi făcând, fără scrupule, aranjamente în numirile la conducerea marilor biblioteci.

Asociaţiile profesionale din România monitorizează atent situaţia produsă de ingerinţele politicului în viaţa bibliotecilor şi consecinţele acestora şi va  reacţiona, în numele profesiei,  împotriva tuturor abuzurilor , indiferent de natura lor.

Iată un tablou sumar cu aprecieri legate de prezenţa politicului în viaţa bibliotecilor româneşti.

Ar fi trebuit,probabil, de Ziua bibliotecarului, să scriu un articol festivist, să spun cât de nobilă e meseria noastră, dar n-am putut, nu mi-au permis relele care  se petrec în bibliotecile româneşti fie prin numeroasele numiri în funcţii de conducere pe criterii politice, fie prin decimarea unor biblioteci importante care, în ultimii doi ani, şi-au pierdut , pe alocuri, până la 50% sau chiar mai mult, din numărul de persoane, cum este Biblioteca Judeţeană din Constanta. Nu putem uita, fireşte, în acest context nici  Biblioteca Naţională, care în pragul mutării în noul local nu dispune de nici 15% din  personalul necesar pentru buna funcţionare şi nici nu se întrevăd în prezent perspective de creştere a numărului acestora.

Aş dori ca această zi să fie ziua solidarităţii de breaslă, o zi a conştientizării rolului şi misiunii bibliotecarului în societatea românească, prin respingerea imposturii şi a amestecului politicului în viaţa bibliotecilor.  Stadiul de dezvoltare a ştiinţelor informării şi documentarii  şi în România  are nevoie de  un bibliotecar care să  respecte Codul deontologic al profesiei, aşa cum a fost adoptat de Asociaţia Bibliotecarilor din România, organizaţia profesională care se ocupă de formarea continuă a bibliotecarilor, aspect complet neglijat din 1990 încoace.