You are browsing the archive for Biblioteci scolare.

Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare

October 6, 2014 in Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare, Conferinta 2014, Uncategorized

Sunteți invitați să participați între 21-22 noiembrie 2014, la cea de-a V-a ediţie a Conferinţei Naţionale „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizată de Universitatea de Vest din Timişoara. Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, prin specializarea ştiinţe ale informării şi documentării, Liceul Teoretic Buziaş, prin Centrul de Documentare şi Informare şi Casa Corpului Didactic Timiş, în colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Filiala Timiş.
Tematica lucrărilor include:

 1. Cultura informației.
 2. Formarea competențelor de documentare științifică de la școala gimnazială la cea doctorală.
 3. Promovarea lecturii în rândul copiilor și adulților.
 4. Educaţie non-formală. Tehnici şi metode interactive de instruire a copiilor şi adolescenţilor.
 5. Servicii şi proiecte inovative de incluziune socială în comunitate, iniţiate de / sau în parteneriat cu instituții info-documentare (biblioteci, centre de documentare, arhive, muzee).
 6. Schimb de bune practici şi parteneriate între instituțiile de învățământ și structurile info-documentare și culturale.
 7. Activităţi de marketing, promovare şi animaţie culturală.
 8. Social-media în sprijinul educației și al structurilor-infodocumentare.
 9. Comunicare şi educaţie interculturală.

Este încurajată abordarea interdisciplinară, a unor subiecte din domenii variate: comunicare, informare, biblioteconomie, pedagogie, didactică, asistenţă socială, studii culturale etc., într-o abordare interdisciplinară, în conexiune cu tematica propusă. Sunt așteptați să participe: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar, doctoranzi, studenţi etc.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum tipărit, în funcție de opțiunile autorilor și de selecția comitetului științific.  Programul conferinței include și o secțiune de workshopuri, în care sunt propuse  “Promovarea lecturii prin forme alternative de
comunicare” de dr. Iasmina PETROVICI, Universitatea de vest din Timișoara și un workshop pentru studenții doctoranzi. Alte propuneri de workshop sunt așteptate pentru a fi incluse în programul conferinței.

Termene limită importante:

 • 31.10.2014. Înscrierea participanţilor prin: trimiterea formularului de înregistrare, abstractului, biosului (scurtă prezentare a autorului 50-100 de cuvinte, însoţită opțional de o fotografie) și achitarea taxei de participare. Notificarea asupra acceptului de participare va fi primit în maximum trei zile de la înscriere, prin e-mail.
 • 7.11.2014. Trimiterea prezentării lucrării pentru imprimarea pe CD.
 • 21.11.2014. Desfăşurarea lucrărilor Conferinţei.
 • 22.11.2014. Program social (opțional): vizită la obiective turistice şi culturale din Buziaş şi împrejurimi.
 • 5.01.2014. Trimiterea lucrărilor in-extenso pentru volumul tipărit (5-10 pagini, redactate după recomandările organizatorilor), achitarea taxei de publicare.

Contact:
Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de organizare pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să
propună teme sau alte contribuţii suplimentare la adresa: conferintabuzias@gmail.com sau telefonic.
Veronica BRATU, CDI Buziaş, tel. 0740 603 997
Maria MICLE, UVT, tel.0721084242
Dana MIHĂILĂ, CCD Timişoara, tel. 0742354690

[mesaj preluat de pe email]

Despre campania “Biblioteca anului”

April 25, 2014 in Biblioteci scolare, Casa Corpului Didactic, CDI, concurs, Proiecte, Public: copii şi tineret, Video

De Ziua Bibliotecarului la Iași au fost decernate premiile pentru campania “Biblioteca anului 2014”. Este vorba despre un concurs organizat de Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași care a reușit în câteva luni să mobilizeze câteva sute de elevi și de bibliotecari/documentariști să creeze filmulețe despre “structura infodocumentară din şcoala lor (de ce au nevoie de bibliotecă, cu ce se diferenţiază de alte biblioteci, de ce o îndrăgesc, cum îi ajută biblioteca/CDI-ul să devină adulţi informaţi şi responsabili, activi în propria evoluţie personală şi profesională, de ce merită premiul şi cum deserveşte aceasta nevoile utilizatorilor, comunitatea; de asemenea se doreşte a se evidenţia modul în care bibliotecarul/ profesorul documentarist/ responsabilul C.D.I. contribuie la îmbunătăţirea deprinderilor de lucru cu informaţia, la dezvoltarea educaţiei pentru informaţie şi cunoaştere ale elevilor şi la promovarea activităţii şcolii în comunitate.”  Dacă dați o căutare pe youtube dupa “biblioteca anului 2014” o să descoperiți un număr impresionant  de filmulețe realizate în bibliotecile noastre școlare. (Poate cineva să confirme numărul total al filmulețelor înscrise în concurs?)  Un efort demn de laudă.

Concursul a fost organizat prin Casele Corpului Didactic din  județe și coordonat la nivel Național la CCD-ul din Iași. Aveți aici un mic filmuleț despre acest concurs:

Iate și filmele câștigătoare:

SECŢIUNEA GIMNAZIU
Premiul I – Scoala Gimnazială Nr. 11 “St. O. Iosif” Braşov
Premiul al II-lea – Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Întorsura Buzăului, Covasna
Premiul al III-lea – Şcoala Gimnazială “George Enescu” Moineşti, Bacău
SECŢIUNEA LICEU
Premiul I – Colegiul Naţional “Elena Ghiba-Birta” Arad
Premiul al II-lea – Colegiul Național “Liviu Rebreanu” Bistrița
Premiul al III-lea – Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi

Câștigătorii vor alege cărți în valoare de 4.000 lei (premiul I),  2.000 lei (premiul al II-lea), respectiv 1.000 lei (premiul al III-lea) pentru biblioteca pe care au reprezentat-o.

Acest concurs a produs mai mult conținut digital despre bibliotecile din țară decât orice alt proiect/program de până acum  (sunt tentată să spun chiar mai mult decât Biblionet), a adus vizibilitate bibliotecilor (cred că vorbim de peste 100 mii de vizualizări pentru toate filmulețele din concurs în doar câteva luni)   și a implicat într-un mod creativ utilizatorii bibliotecii. Cu toate acestea sunt surprinsă să văd ca ABR-ul a fost foarte puțin implicat (ca să nu spun deloc). E mare păcat ca aceste eforturi să nu fie susținute de asociațiile profesionale și e și mai mare păcat ca cei implicați în organizare să nu fie invitați să contribuie cu aceeași energie în asociații. Nu îi cunosc pe organizatorii acestui concurs dar îi felicit  pentru ințiativă și perseverență.  Îi mai rog ca pe viitor să considere Prolibro un partener pe partea de promovare și nu numai și îi asigur că pot să apeleze oricând la ajutorul nostru.

Felicitări tuturor bibliotecarilor/documentariștilor care s-au implicat în acest proiect. Sunteți cu toții câștigători!

Protestul asociațiilor bibliotecarilor împotriva ordonanței care desființează Biblioteca Pedagogică Națională

January 7, 2014 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare

 

PROTESTUL

ASOCIAŢIILOR DE BIBLIOTECARI DIN ROMÂNIA

adresat GUVERNULUI ROMÂNIEI

privind DESFIINŢAREA BIBLIOTECII PEDAGOGICE NAŢIONALE

„I.C. PETRESCU” DIN BUCUREŞTI

Prin Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, la penultimul punct se vorbeşte despre „reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare”. Acest lucru, care motivează ordonanţa, se datorează faptului că imobilul în care biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”.

Prin această Ordonanţă de Urgenţă, de fapt, se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică românească, iar consecinţele pentru învăţământul românesc sunt dezastruoase.

De curând, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C.Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. De la 1880, data înfiinţării sale, şi până astăzi, biblioteca şi-a dezvoltat colecţiile în domeniul ştiinţelor educaţiei, cuprinzând întreaga literatură pedagogică naţională şi o valoroasă literatură străină. În colecţiile sale se află bibliotecile unor prestigioase instituţii din trecut ca Şcoala Normală Superioară, Seminarul Pedagogic Universitar, Casa Şcoalelor, fonduri provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu şi Titu Maiorescu sau din acelea ale unor renumiţi pedagogi români ca I. Zalomit, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu etc.

În întreaga sa istorie, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sprijinit necontenitformarea şi perfecţionarea profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Păstrând proporţiile, această bibliotecă este tot atât de importantă pentru ţara noastră ca şi Biblioteca Academiei Române.

Ceea ce sporeşte dramatismul acestui act necugetat este faptul că Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti nu poate prelua mai mult de 50.000 de volume din cele 450.000 câte deţine în prezent Biblioteca Pedagogică Naţională, datorită spaţiului insuficient de depozitare de care dispune astăzi această instituţie, fără a mai ţine seama că ea însăşi are nevoie de un spaţiu de creştere pentru achiziţiile viitoare. Ce se întâmplă cu restul de 400.000 de volume? Nimeni nu a realizat un studiu de impact al acestui demers. Nimeni nu a analizat la BCU Bucureşti spaţiile pentru a vedea dacă colecţiile Bibliotecii Pedagogice îşi găsesc loc în această bibliotecă. Se uită apoi şi faptul că BCU este o bibliotecă universitară cu o anumită destinaţie şi cu o anumită structură a colecţiilor, ca şi în alte state europene.

Totul însă s-a făcut din birou, fără cunoaşterea şi analizarea situaţiei din teren. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România.

În aceste condiţii, nu putem să nu ne întrebăm în ce măsură această hotărâre respectă art. 7 al Legii Bibliotecilor (334/ 2002 cu modificările ulterioare), care prevede desfiinţarea bibliotecile de drept public – cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu”, conform art. 36 din acelaşi act normativ -, „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici această instituţie nu trebuie desfiinţată.

Dacă se dorea cu adevărat să se rezolve situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, existau soluţii. Se ştie de mai mulţi ani că imobilul este retrocedat – încă din anul 2006 -, iar proprietarii erau dispuşi să-l vândă; se pot urmări încă din acel an demersurile conducerii instituţiei în vederea rezolvării problemei clădirii. Ne exprimăm convingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării pentru edificarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. Iată că astăzi ea este desfiinţată!

Biblioteca Naţională Pedagogică nu este o simplă colecţie specializată, ci, conform art. 36 din Legea Bibliotecilor, ea are funcţii naţionale unice la nivelul întregului sistem de biblioteci şcolare, fiind cea care asigură „îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare” şi unul dintre actorii principali în programul de specializare a personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

Să nu mai mire pe nimeni că procentul de promovabilitate la bacalaureat este scăzut, în contextul în care sunt desfiinţate zeci de biblioteci şcolare, iar cele rămase încă nu au primit nicio finanţare, în ultimii cinci ani, pentru achiziţia de cărţi. Desfiinţarea celei mai importante biblioteci pedagogice, loc tradiţional de informare şi documentare al cadrelor didactice din întreaga ţară, desăvârşeşte această operă de dărâmare a unuia dintre pilonii de susţinere a învăţământului românesc.

Asociaţia Bibliotecarilor din România alături de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România şi de Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României protestează vehement împotriva deciziei de încetare a activităţii Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” şi cere Guvernului României să revină asupra acestui act anticultural şi antinaţional.

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Prof. univ. dr. Mircea Regneală

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR ŞI BIBLIOTECILOR PUBLICE DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Dragoş Neagu

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Preşedinte, Doina Stănescu

Sursa :abr.org.ro

Etichete pe cărți nu pe copii!

April 17, 2013 in Bibliotecari, Biblioteci publice, Biblioteci scolare, Cercetare, Public: copii şi tineret

Organizația Salvați  copiii România a realizat un studiu despre abuzurile împotriva copiilor noștri. Comparând răspunsurile părinților cu cele date de copii în focus grupuri și prin chestionare, studiul aduce în fața publicului o realitate dură. Copiii sunt abuzați fizic și psihic (în procente mult prea mari) atât în mediul familial cât și în cel educațional.

Situația este foarte gravă și tristă iar pentru rezolvarea ei este nevoie de o educație susținută a adulților care au grijă de acești copii. Întrebarea mea este cum sunt tratați acești copii în biblioteci? Copiii sunt utilizatori fideli ai bibliotecilor școlare și publice și trebuie să ne întrebăm cum stăm la acest capitol. Prima mea reacție este să cred că ceea ce spun copiii despre abuzurile din școli nu poate fi adevărat și pentru ceea ce se întâmplă în biblioteci:

! 86% dintre copii sunt certaţi de către cadrele didactice atunci când greşesc;
! 33% dintre copiii sunt jigniţi şi etichetaţi la şcoală de către cadrele didactice;
! 7% dintre copii afirmă că sunt bătuţi de către profesorii lor.

Știu sigur că bibliotecarele și bibliotecarii lucrează în general cu drag cu copiii. Dar oare procentele de mai sus ar fi toate  0% dacă i-am întreba pe copiii care utilizează bibliotecile despre reacțiile bibliotecarilor? Sunt certați copiii în biblioteci atunci când greșesc? Li se pun etichete, de exemplu,atunci când stau la calculator și nu deschid o carte? Ajutorul pe care îl primește un copil în bibliotecă este influențat de etnia lui?

Cred că trebuie să citim acest studiu și să medităm la modul în care ne tratăm copiii și în biblioteci. De aceea Prolibro se alătură campaniei  “Copiii fără etichete”. În biblioteci, haideți să păstrăm etichetele pentru cărți și copiilor să le oferim susținere necondiționată!

Copiii fara etichete

Dexter în bibliotecă

February 23, 2013 in Biblioteci scolare, Public: copii şi tineret, Video

Facem o analiză a acestui episod?

Biblioteca școlară – spațiu ideal de informare și comunicare

October 11, 2012 in ANBPR, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Biblioteci scolare, CDI, Conferinta 2012, Practici bune, Uncategorized

In perioada 9-10 noiembrie 2012, va avea loc la Buzias, judetul Timis, cea de-a III-a editie a Conferintei Nationale „Biblioteca scolara – spatiu ideal de comunicare si informare”.

Evenimentul este organizat de Universitatea de Vest din Timisoara, PFC, prin specializarea stiinte ale informarii si documentarii, Liceul Teoretic Buzias, prin Centrul de Documentare si Informare si Casa Corpului Didactic Timis, in colaborare cu Asociatia Bibliotecarilor din Romania – Sectiunea tehnici pedagogice, si Asociatia Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania.

Temele abordate:

§ Tehnici si metode interactive de instruire a copiilor si adolescentilor (cu sprijinul bibliotecii scolare, CDI, bibliotecii publice)
§ Servicii si proiecte inovative de incluziune sociala in comunitate, initiate de sau in parteneriat cu: scoli, biblioteci scolare, sectiile pentru copii si tineret ale bibliotecilor publice
§ Comunicare si educatie interculturala prin intermediul bibliotecilor scolare si publice
§ Schimb de bune practici in colaborarea dintre: scoala, biblioteca scolara, CDI, biblioteca publica
§ Observatii profesionale privind organizarea si functionarea bibliotecilor scolare, CDI-urilor si sectiilor pentru copii si tineret ale bibliotecilor publice
§ Activitati de marketing si animatie culturala.

Pentru informatii despre procedura de inscriere si agenda detaliata a evenimentului, puteti accesa:

http://biblioteciscolarebuzias.wordpress.com/date-importante/

Plagiatul și bibliotecile

June 20, 2012 in Biblioteci publice, Biblioteci scolare, biblioteci universitare, Plagiat

Am început să scriu acest post acum mai bine de o luna când discuțiile iscate de practicile de plagiarism din mediul nostru universitar au captat atenția publicului. Atunci vorbeam de ministrul educației, acum vorbim de premier ceea ce îmi oferă șansa să public în sfârșit acest text.

Știm cu toții că nu vorbim aici de un fenomen nou sau de unul care se petrece doar într-un cadru restrâns dar până acum nu au existat prea multe discuții publice legate de acest fenomen.  Așadar fapul că începem să vedem discuții în media despre acest fenomen, comparații și cerințe academice în rând cu lumea și chiar demisii datorate presiunii publice par evenimente de bun augur.

Pe lista de discuții Biblios s-au semnelat câteva articole legate de cei acuzați de plagiat însă cred că e nevoie  să avem o discuție mai detaliată legată de poziția bibliotecilor și a bibliotecarilor în legătură cu acest fenomen. Au bibliotecile o poziție oficială legată de această practică? Bibliotecarii ce părere au? Ce poziție iau în bibliotecile lor, în fața utilizatorilor lor când vine vorba (sau practica) de a plagia? Codurile de etică adoptate de ABR și de ANBPR precizează:

Așadar pe hârtie nu stam foarte rău. Bibliotecarii ar trebui să lupte împotriva acestor practici. Dar oare se intamplă așa ceva în practică?

Din discuțiile cu bibliotecarii eu știu de  cazul unui BCU unde se dorea realizarea unui depozit digital cu lucrărilor profesorilor univesității însă entuziasmul a cam pierit în momentul în care profesorii și-au dat seama că  lucrările lor o sa fie ușor de găsit. Motivele putem doar să le bănuim… În context universitar, există practici de educare a studenților și profesorilor în legătură cu ce înseamnă și de ce nu face bine plagiatul? Puteți să ne dați niște linkuri?  Exemple de la biblioteci universitare din afară se găsesc fără prea multă dificultate. Mai jos avem filmul făcut de Biblioteca Paul Robeson  de la Universitatea Rutgers :

Pentru bibliotecile publice introducerea calculatoarelor a însemnat și un acces mai ușor al elevilor la situri gen referate.ro. Am înțeles că nu mulți bibliotecari s-au inghesuit să îi învețe pe elevi că nu e corect sa foloseasca acele referate de-a gata sau să atragă atenția profesorilor asupra acestui pericol.

Și atunci revin cu întrebarea: ce rol au bibliotecile (mai ales cele universitare) de la noi în stoparea acestor practici proaste în mediul nostru educațional?

eCultura – Oportunitate pentru bibliotecile din comunitățile participante la Economia Bazată pe Cunoaștere

January 24, 2012 in Biblioteci publice, Biblioteci scolare, comunitate, concurs, Proiecte

Informații semnalate de Dan Matei pe Biblos și preluate de pe pagina eComunitate:

eCULTURA este o competiție organizată în cadrul proiectului “Asistenţă tehnică pentru utilizarea TIC în școli și biblioteci”. Această competiţie va finanţa 30 de proiecte culturale dezvoltate de bibliotecile din comunitățile beneficiare ale programului EBC. Fiecare proiect poate atrage o finanţare în valoare de maxim 16.000 RON şi vizează dezvoltarea locală prin derularea unor activități culturale de către bibliotecile din comunităţile EBC.

Proiectele pot contribui la dezvoltarea culturii locale prin:

 • Creșterea capacității comunităților locale beneficiare ale programului EBC de a participa la activități culturale
 • Îmbunătățirea abilităților și competențelor TIC de către bibliotecarii din comunitățile beneficiare ale programului EBC
 • Extinderea utilizării TIC în cadrul activităților culturale locale
 • Sprijinirea inițiativelor și a proiectelor culturale locale
 • Furnizarea de servicii culturale moderne către membrii comunităților
 • Organizarea și participarea la evenimente diverse care să contribuie la promovarea culturii locale, a obiectelor tradiționale realizate în comunitate și a personalităților care au marcat comunitățile
 • Comunicarea eficientă cu alte biblioteci și organizarea de schimburi de experiență în vederea diversificării servicilor furnizate populației
 • Implicarea antreprenorilor locali care realizează obiecte tradiționale sau de artizanat
 • Dezvoltarea de parteneriate culturale cu alte instituții în vederea creșterii accesului membrilor comunității la informații culturale

Cei dornici găsesc pe pagina menționată și informații legate de cum pot fi asistați în scrierea și implementarea acestor proiecte. Cei care au indraznit de-a lungul timpului sa scrie un proiect pentru CPC-ul Biblionetului, indiferent dacă au câștigat sau nu, au “furat” deja startul la acest concurs. Mult succes tuturor!

 

Premiile Bibliotecarul Anului 2011

November 3, 2011 in Bibliotecari, Biblioteci publice, Biblioteci scolare, biblioteci universitare, concurs

În seara de 2 noiembrie  s-au decernat premiile pentru educație ale Fundației Dinu Patriciu. Câștigătoarele la categoria Bibliotecarul anului sunt:

1. Maria Grancea – Biblioteca orăşenească Avrig, Sibiu (10.000 de euro)
2. Claudia Popescu – Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu”, Braşov (5.000 de euro)
3. Elena Chiaburu – Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi (2.000 de euro)

Premiul de popularitate (votul publicului) i-a revenit lui:
Marioara Țăranu – Grup Școlar Ștefan cel Mare și Sfânt – Centru de Documentare și Informare, Vorona, Botoșani

Sincere felicitări câștigatoarelor! Dacă vreți să aflați mai multe despre ele vizitați-le paginile. Sperăm să apară și niște imagini de la Gala cât de curând.  Dupa cum am mai spus, felicitări merită  toți cei care au participat la acest concurs, cei care cred că ceea ce fac în biblioteci trebuie cunoscut și cărora nu le e frică să încerce.

În acest an o bibliotecară dintr-o bibliotecă mică  a reușit să convingă juriul că se poate face treabă și acolo. Teama că niciodată o bibliotecă mică nu are șanse atunci când  concurează cu bibliotecile mari sper să se mai diminueze măcar un pic acum. Între noi fie vorba bibliotecile mari (publice sau universitare) par că au de recuperat în modul în care aleg să (nu) își prezinte munca…  Aceste povești ale finaliștilor și câștigatoarelor sper să vă inspire în ceea ce faceți și să vă dea curaj să încercați să împingeți practicile profesiei noastre pe terenuri cât mai roditoare.

Bravo bibliotecarilor anului 2011 si mult succes în muncă bibliotecarilor anului 2012 🙂

Conferința “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

October 23, 2011 in Biblioteci scolare, Biblioteconomie, Conterinta 2011, Invatamant

Stimaţi Colegi,

Am plăcerea de a vă transmite invitaţia de participare la Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” ediţia a II-a, organizată la Buziaş, judeţul Timiş, în data de 18 noiembrie 2011, de către colegii de la specializarea ştiinţa informării şi documentării a Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul de Documentare şi informare al Liceului Teoretic Buziaş, în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Secţiunea tehnici pedagogice şi Casa corpului didactic Timiş.

Tematica lucrărilor
1. Tehnici pedagogice de instruire a publicului şcolar prin intermediul bibliotecii/ CDI.
2. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor.
3. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.
4. Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Date importante pentru înscriere şi participare
28.10.2011 Înscrierea participanţilor. Trimiterea titlului, abstractului (300 cuvinte).
6.11.2011 Notificarea acceptului comitetului ştiinţific.
18.11.2011 Desfăşurarea Conferinţei
15.12.2011 Trimiterea lucrărilor in extenso (1400-3000 de cuvinte), cu abstract în română şi o limbă de circulaţie internaţională, cuvinte-cheie, referinţe bibliografice.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum, în format electronic.

Persoane de contact:
Veronica BRATU, CDI Buziaş
TEL. 0740 603 997 ; e-mail: cdibuzias@gmail.com
Maria MICLE, UVT
TEL. 0721084242; e-mail: maria.micle@polsci.uvt.ro
Adriana BOTEA, CCD Timişoara
TEL. 0770 157 381; e-mail: adi_botea@yahoo.com

Numai bine,

Simona Marilena Bursaşiu