You are browsing the archive for Invatamant.

Unesco – Paris Declaration on Media and Information Literacy

July 18, 2014 in acces deschis, Alfabetizare informationala, Bibliotecari, Cultura Informației, Invatamant, Uncategorized

Primul Forum “First European Media and Information Literacy (MIL) Forum” din 27-28 Mai 2014 a adoptat Paris Declaration on MIL (Declaratia de la Paris privind Cultura Informatiei si a Mass-media), a carei importanta este subliniata per situl Unesco, links: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/ 

Declaratia a devenit oficiala in data de 10 Iulie 2014: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/paris_mil_declaration.pdf 

In era digitala, cultura informatiei (Information Literacy) se impune a fi realizata intr-o multitudine de contexte si tinand seama de o mai mare varietate de purtatori de interese.

Primul context important il constituie scoala la toate nivelele: MIL Curriculum for Teachers, publicat inca din 2011 in diverse limbi, printre care engleza, pune in evidenta, printre altele, rolul bibliotecii care are functia importanta de a inmagazina si organiza informatiile, de a identifica necesitatile de informare si de a propune caile de regasire a resurselor documentare in general si a celor electronice in special. Links: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf

Asadar, protagonistii acestui amplu proces de culturalizare sunt profesorii si bibliotecarii, ca si alte figuri operante in domeniul informarii si comunicarii cu uzul tehnologiilor avansate. Formarea si perfectionarea lor devine un obiectiv de prim ordin.

Despre invatamintul biblioteconomic din Romania

April 1, 2014 in Invatamant

Continuindu-mi periplul pin istoria bibliotecilor romanesti post-decembriste am ajuns la capitolul INVATAMINTUL DE SPECIALITATE, unde am observat o lipsa de unitate destul de surprinzatoare, in comparatie cu alte domenii de studiu. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 645/15 august 2000 privind Profilurile, specializările, durata studiilor, precum și titlurile obținute de absolvenții învățămîntului universitar, cursuri de zi, publicată în Monitorul Oficial nr. 379/15 august 2000, BIBLIOTECONOMIA apare în ANEXA 1:  Profilurile, specializarile, durata studiilor si titlurile obtinute in INVATAMINTUL UNIVERSITAR DE LUNGA DURATA, astfel:

-La poz. 20, Profilul FILOLOGIE sunt legiferate specializarile:

–         BIBLIOLOGIE SI STIINTA INFORMARII

–         BIBLIOTECONOMIE,

–        BIBLIOTECONOMIE – LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ sau LITERATURĂ STRĂINĂ.

Numai ca absolventii sint LICENTIATI IN FILOLOGIE, nu in BIBLIOTECONOMIE ori BIBLIOLOGIE. (Si – fiind licentiati in filologie, acesti absolventi, negasind de lucru in biblioteci – unde posturile sint blocate din vremea guvernarii Boc, pot sa fie profesori titulari de limba romana la gimnaziu? sau la liceu?).

–          La poz. 32, Profilul ISTORIE este specializarea ISTORIE – BIBLIOTECONOMIE, absolventul fiind licentiat in ISTORIE-BIBLIOTECONOMIE

ANEXA 2: Profilurile, specializarile, durata studiilor si titlurile obtinute in INVATAMINTUL UNIVERSITAR DE SCURTA DURATA, astfel:

–          La poz. 4: BIBLIOTECONOMIE – doar specializarea BIBLIOTECONOMIE – ARHIVISTICA, absolventul fiind BIBLIOTECAR-ARHIVIST;

–          La poz. 14: FILOLOGIE – specializarea BIBLIOLOGIE SI MUZEOLOGIE, absolventul fiind BIBLIOTECAR-MUZEOLOG

Hotărîrea Guvernului nr. 999/26 octombrie 2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor universitare de lunga durata din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat si particular, publicată în Monitorul Oficial nr. 537 din 31 octombrie 2000, mai adauga

–          la poz. 15. Domeniul: STIINTELE COMUNICARII SI INFORMARII, pct. 15.3, Specializarea BIBLIOLOGIE. DOCUMENTARE. ARHIVISTICA

Asa stind lucrurile, putem crede ca in anul 2014, in Romania nu exista nici un absolvent de BIBLIOTECONOMIE ori BIBLIOLOGIE, in sensul în care atit literatura de specialitate internationala, cit si legislatia invatamintului si a muncii in vigoare la noi, definesc notiunile? si prin extensie, nici un DOCTOR IN DOMENIUL FUNDAMENTAL BIBLIOTECONOMIE recte BIBLIOLOGIE?

Daca la foarte apropiatul concurs de la Biblioteca Nationala a Romaniei, Ministerul Culturii ar fi pretins ca viitorul manager, pe linga celelalte conditii (de vechime, competente manageriale etc.), sa fie LICENTIAT IN BIBLIOTECONOMIE (sau BIBLIOLOGIE),

daca Ministerul Educatiei ar schimba anul acesta metodologia de alegere a directorilor Bibliotecilor Centrale Universitare, eliminind conditia ca acestia sa fie profesori universitari si pretinzindu-le, in schimb, sa fie LICENTIATI IN BIBLIOTECONOMIE (ori BIBLIOLOGIE),

ori daca consiliile judetene ar pune aceeasi conditie pentru directorii bibliotecilor judetene, scopul tuturor fiind uniformizarea profesiei, credeti ca s-ar crea o problema?

Prin prisma celor de mai sus, putem spune ca dupa mai bine de un deceniu de la infiintarea invatamintului biblioteconomic, in bibliotecile romanesti lipseste managementul specializat?

 

Ghidul „metodistului” de la biblioteca judeţeană

December 5, 2012 in advocacy, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor, dezbatere publica, Informare, Invatamant, IREX, Management, Marketing cultural, Metodica, Minister, Practici bune, Proiecte, Societatea informaţională, Training


Prieteni,

In timp ce altii sunt ocupati cu altele, o mana de oameni din Grupul Impact incercam marea cu degetul: realizarea unui ghid care sa contribuie la o mai buna – cat mai buna! – activitate de coordonare d.p.d.v. metodic a bibliotecilor publice din Romania.

A existat o “disputa” (in cadrul Grupului Impact), care a pornit de la ideea ca “ghidul” este prea “stufos”, prea “complex” etc. si ca ar fi mai adecvat ceva mai simplut, mai scurtut, mai …nu stiu cum (am uitat adjectivele, insa – personal – am tatonat daca ar fi mai potrivita o varianta “ca pentru militieni:mrgreen: ). In cadrul GI am si hotarat in consecinta, la ultima noastra intalnire, cumva provizoriu: sa fie realizata, in “completare”, o varianta prescurtata si simplificata a ghidului, care sa apara – vom hotari aceasta – independent sau impreuna cu “produsul” pe care majoritatea Grupului Impact il consideram de-acu’ destul de aproape de forma finala.

Pe (si mai) scurtatura: ghidul a fost realizat si se afla in faza in care, saptamana trecuta, a fost transmis tuturor colegilor de la bibliotecile judetene din Romania, care – cf. fisei postului (sau nu), voluntar sau impus –, au tangenta cu activitati incadrabile in ceea ce numim indeobste “Compartimentul metodic”. Destinatarii sunt, prin urmare, metodisti, coordonatori de Program Biblionet si chiar directori de biblioteci judetene.

In sfarsit, intre cei din Grupul Impact care dorim publicarea “ghidului” (asa cum l-am realizat) si unul dintre colegii din tara cu preocupari in “Metodic”  a avut loc, astazi,  un un dialog care as prefera sa continue in mod public. Adica la vedere si cu argumente pe masura.

Si pentru ca – desi sustin ca este nevoie de un ghid precum cel la care ma refer mai sus – nu se cuvine sa provoc aceasta discutie fara sa exprim o opinie strict personala, v-as ruga sa ne desprindem, sa ne detasam o clipa atat de activitatea pe care o desfasuram curent fiecare, cat si de perceptia ca “ghidul” realizat de “cativa” din cadrul “Grupului Impact” este cam “stufos” ori “prea complex” etc. si ca urmeaza a fi “livrat” precum un “dat” (ceva cam a la talibani, adica), dupa care sa fie utilizat tot ca atare.
Sa ne intoarcem, in timp, la vremea cand unii dintre noi ne-am format, cand am inceput procese de oarece devenire …cand am dobandit repere – sa le spunem astfel – profesionale si morale precum gasim in Domnu Trandafir.
Intru deslusirea dilemei referitoare la cum sa arate “ghidul metodistului”, va invit asadar – chiar va rog insistent – sa (re)cititi cu mintea de acum Domnu Trandafir (nici 16 pagini A5!), ca pe o lectura minimala, cu “legenda” (presupunerea) ca metodistul de la biblioteca judeteana ar trebui sa fie (reprezinte) – in raport cu bibliotecarii publici din judetul lui – ceea ce sunt, in excelenta povestire a lui Sadoveanu, “inspectorul cutare” si “domnul ministru”. Bibliotecarul (mai ales cel comunal), fireste, fiind “invatatorul” (am mai sustinut asta – de ex. aici, de la minutul 4,21 incolo): omul care inlocuieste/ ar trebui sa suplineasca tot mai mult din ceea ce a reprezentat invatatorul din vechime, nu doar pentru copii, ci pentru intreg satul…

Vi se pare prea putin important sa discutam despre cele de mai sus?

PS: opiniile pot fi exprimate si direct pe blogul GI.

by mihai

Admiterea la Științe ale Informării și Documentării

July 6, 2012 in Biblioteconomie, educatie, Invatamant

Admiterea la specializarea Științe ale Informării și Documentării  de la Facultatea de Litere a Universității din București se face pe baza unui concurs de dosare, în urma căruia media de admitere rezultă din nota obţinută la proba scrisă de limba şi literatura română la bacalaureat (pondere 2/3) și din media celorlalte probe scrise date la bacalaureat (pondere 1/3).

Actele necesare pentru înscrierea la admitere sunt următoarele:

1. diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (absolvenţii care au susţinut examenul de bacalaureatul în sesiunea 2012 vor aduce o adeverinţă de la liceu care atestă calitatea de absolvent şi în care se menţionează totodată media generală, notele obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma);

2. certificatul de naştere, în copie legalizată;

3. certificatul de căsătorie în copie legalizată (unde este cazul);

4. adeverinţa medicală-tip de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt/ă pentru învăţământul superior;

5. trei fotografii tip buletin / carte de identitate;

6. B.I. sau C.I. în copie xerox;

7. chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 de lei pentru prima opţiune; 100 de lei pentru a doua opţiune; câte 50 de lei pentru următoarele opţiuni);

Atenție – cadrele didactice auxiliare (bibliotecari, secretare) nu plătesc taxa de admitere. Pentru a beneficia de această scutire este nevoie să aduceți o adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic auxiliar.

8. diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici;

9. Candidaţii din Republica Moldova vor depune şi o copie simplă după paşaport;

10. Persoanele care solicită scutirea de taxe de admitere vor prezenta unul dintre următoarele documente:

a. copii legalizate după certificatele de deces al părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

b. adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

c. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate) a susţinătorilor legali;

d. adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat la Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile de licență – specializarea Științe ale Informării și Documentării  – (50 de locuri la buget si 10 locuri cu taxă) calendarul admiterii este:

9 – 15 iulie: Înscrierea candidaților după următorul program:           luni-vineri:9.00-14.00;

                                                                                                                       sâmbătă duminică:9.00-12.00;

22 iulie: afișarea rezultatelor

23 iulie: depunerea contestațiilor (Între orele 9.00 și 18.00);

24 iulie: rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor (în jurul orei 20.00);

25 – 29 iulie: depunerea opțiunilor pentru locurile bugetate (depunerea diplomei de bacalaureat în original – în lipsa acestei forme de reconfirmare se pierde locul bugetat sau posibilitatea de a fi absorbit pe locurile bugetate  – 9.00 – 14.00 luni-vineri);

25 – 31 iulie: depunerea opțiunilor pentru locurile cu taxă –  în lipsa acestei forme de reconfirmare se pierde locul cu taxa  (depunerea avansului: 9.00 – 14.00 luni – vineri   și 9.00 – 12.00 sâmbătă și duminică);

29 iulie: afișarea rezultatelor la locurile bugetate (în jurul orei 20.00);

31 iulie: afișarea rezultatelor la locurile cu taxă (în jurul orei 20.00);

22 – 31 iulie: restituirea dosarelor în cazul candidaților cu medii sub cinci la examenul scris și în cazul candidaților care vor  se retrage.

Pentru programul de masterat Gestionarea Informatiei in Societatea Contemporană (tematica si bibliografia sunt disponibile pe site) (30 de locuri la buget) calendarul admiterii este următorul:

3 – 10 septembrie: depunerea dosarelor

21 septembrie: data limită de afișare a rezultatelor

Pentru mai multe informatii http://litere.ro/

Conferința “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

October 23, 2011 in Biblioteci scolare, Biblioteconomie, Conterinta 2011, Invatamant

Stimaţi Colegi,

Am plăcerea de a vă transmite invitaţia de participare la Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare” ediţia a II-a, organizată la Buziaş, judeţul Timiş, în data de 18 noiembrie 2011, de către colegii de la specializarea ştiinţa informării şi documentării a Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul de Documentare şi informare al Liceului Teoretic Buziaş, în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Secţiunea tehnici pedagogice şi Casa corpului didactic Timiş.

Tematica lucrărilor
1. Tehnici pedagogice de instruire a publicului şcolar prin intermediul bibliotecii/ CDI.
2. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor.
3. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.
4. Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Date importante pentru înscriere şi participare
28.10.2011 Înscrierea participanţilor. Trimiterea titlului, abstractului (300 cuvinte).
6.11.2011 Notificarea acceptului comitetului ştiinţific.
18.11.2011 Desfăşurarea Conferinţei
15.12.2011 Trimiterea lucrărilor in extenso (1400-3000 de cuvinte), cu abstract în română şi o limbă de circulaţie internaţională, cuvinte-cheie, referinţe bibliografice.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum, în format electronic.

Persoane de contact:
Veronica BRATU, CDI Buziaş
TEL. 0740 603 997 ; e-mail: cdibuzias@gmail.com
Maria MICLE, UVT
TEL. 0721084242; e-mail: maria.micle@polsci.uvt.ro
Adriana BOTEA, CCD Timişoara
TEL. 0770 157 381; e-mail: adi_botea@yahoo.com

Numai bine,

Simona Marilena Bursaşiu

Biblioteci şcolare din Comitatul Hunedoara (1867-1918)

March 12, 2011 in Carti, Invatamant, istoria bibliotecii, Noutati

Prin cercetarea documentară a perioadei cuprinse între anii 1867 şi 1918, am constatat că ne aflăm pe un teren cercetat secvenţial din perspectiva istoriei culturii, respectiv a bibliotecilor din Comitatul Hunedoara. În aceste circumstanţe, apariţia unei lucrări de cercetare cu tema Biblioteci şcolare din Comitatul Hunedoara (1867-1918) devine o necesitate şi o contribuţie la istoria culturii Transilvaniei, respectiv a zonei Hunedoara.

Scopul ştiinţific urmărit al lucrării este acela de a reconstitui imaginea bibliotecilor şcolare cât mai veridic, scoţând în evidenţă structura şi conţinutul lor. Înfiinţarea bibliotecilor şcolare în localităţile hunedorene a fost menţionată în documente începând cu secolul al XIX-lea. Această cercetare şi-a propus să valorifice sursele arhivistice inedite şi să aducă o nouă dimensiune, mai puţin valorificată. Principala sursă de documentare utilizată în acest studiu o reprezintă izvoarele inedite – situaţii statistice, circulare, liste şi inventare de cărţi – emise de Arhiepiscopia Ortodoxă de la Sibiu, respectiv de Episcopia Greco-Catolică din Lugoj, către pro-topopiatele şi parohiile din Comitatul Hunedoara. Toate aceste documente se găsesc în cadrul Direcţiei Judeţene Hunedoara a Arhivelor Naţionale.

În ceea ce priveşte metodele de lucru, studiul se bazează pe documentele cercetate în cadrul Direcţiei Judeţene Hunedoara a Arhivelor Naţionale, a lucrărilor publicate, generale şi speciale, referitoare la şcolile din Transilvania, la bibliotecile şcolare. În elaborarea acestui studiu am valorificat fondurile arhivistice ale protopopiatelor ortodoxe şi greco-catolice din Brad, Deva, Hunedoara, Orăştie, Haţeg, Jiu, pe cele ale Vicariatului Greco-Catolic de la Haţeg, dar şi publicaţii hunedorene. De asemenea, am respectat criteriul cronologic al documentelor.

Lucrarea este structurată pe capitole şi subcapitole.

Cel dintâi capitol are un caracter introductiv, prezentând contextul cultural al Comitatului Hunedoara.

Următorul capitol al cercetării are ca subiect evoluţia legislaţiei şcolare maghiare, ce a influenţat situaţia învăţământului şi a bibliotecilor şcolare din Comitatul Hunedoara. În cadrul acestui capitol am prezentat subcapitole care se referă la regulamente şi statute ale bibliotecilor din Comitatul Hunedoara şi la impactul legislaţiei învăţământului asupra bibliotecilor şcolare.

Capitolul al treilea prezintă şi analizează situaţia bibliotecilor din şcolile ortodoxe şi greco-catolice, din şcolile de reuniune grănicerească şi a celor de stat din cadrul Comitatului Hunedoara în perioada cercetată, cu subcapitolele următoare: Consideraţii referitoare la evoluţia bibliotecilor din Transilvania; Bibliotecile şcolilor confesionale ortodoxe; Bibliotecile şcolilor confesionale greco-catolice; Bibliotecile şcolilor de reuniune grănicerească,  Biblioteca  Colegiului Reformat „Kun” din Orăştie, Biblioteca Gimnaziului Român Ortodox din Brad, dar şi bibliotecile şcolilor de stat, respectiv Biblioteca Liceului Real din Deva şi Biblioteca Şcolii normale de stat din Deva.

În finalul tezei, sunt prezentate principalele concluzii care punctează istoricul bibliotecilor şcolare din ţinutul Hunedoara.

BiblioPortal – Scurt film de prezentare

November 8, 2010 in acces deschis, ANBPR, Arhive, Articole, Asociatia Bibliotecarilor din Romania, Asociatia Bibliotecarilor Maghiari din Romania, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor, Baze de date, Biblioteca Nationala, Biblioteca virtuala, Bibliotecari, Biblioteci americane, Biblioteci din Moldova, Biblioteci din Spania, Biblioteci europene, Biblioteci publice, Biblioteci romanesti, Biblioteci scolare, biblioteci universitare, Biblioteconomie, Carti, Catalog, Catalog colectiv, Comisia bibliotecilor, Digitizare, Global Libraries Initiative, Informare, internet, Invatamant, Prezentare, programe, Proiecte, ProLibro, Societatea informaţională, soft de biblioteca, Video

In urma aparitiei articolului intitulat „Catalogul Colectiv – o idee veche într-o prezentare nouă” am decis sa postez  aici un link catre filmul de prezentare  al softului BiblioPortal, ca cei care au curiozitatea, sa poata avea un reper de comparatie intre cele doua softuri (Catalogul Colectiv si BiblioPortal), fara sa fie neaparat necesara generarea unui cont de test la nivelul BiblioPortal pentru asta.

Filmul poate fi vazut la adresa http://www.biblioportal.ro/portal/faces/public/exo/home/help/prezvid

sau, la o calitate mai buna la     http://www.youtube.com/watch?v=lb2LvJ34IT0

In continuare, din motive de vizibilitate, tin sa postez aici si comentariul pe care l-am facut la articolul mai sus mentionat:

Am fost profund uimit citind articolul „Catalogul Colectiv – o idee veche într-o prezentare nouă”, si nu atat vestea in sine ca a mai aparut o aplicatie ce are ca si target catalogul national partajat m-a uimit (acest lucru era de asteptat si firesc), ci anumite afirmatii facute atat in articol cat si pe site-ul aplicatiei, precum si similitudinile uimitoare ca si conceptie cu ceea ce Ibla Soft propunea inca din 2004, iar Ibla Soft 2.0 si apoi  BiblioPortal (www.biblioportal.ro/portal) ofera mai bine de un an de zile.

Trecand peste faptul ca articolul a aparut imediat la o zi dupa ce am postat prezentarea softului “BiblioPortal – Sistem Biblioteconomic Integrat Web”, aflam ca aplicatia „Catalogul Colectiv al Bibliotecilor Publice” exista inca din 2005…

Activez in sfera dezvoltarii unui portal integrat  pentru biblioteci din 2006, odata cu finalizarea proiectului IOSSPL (www.iosspl.org), am trecut prin multe biblioteci, am vorbit cu multi bibliotecari, si am colaborat chiar si cu dl. Dediu prin 2006 – 2007 pe cand inca era seful comisiei de automatizare a bibliotecilor publice din Romania. Cu toate acestea nu am auzit de existenta acestui soft pana acum. (si trebuie sa reamintesc ca una dintre bibliotecile pilot din cadrul proiectului IOSSPL a fost chiar “Stefan Petica” din Tecuci). Din contra… IOSSPL (www.iosspl.org) era vazut pe atunci, dar inca si anul trecut ca singurul proiect care propunea un soft integrat de biblioteca,  complet web-based, care integreaza si un catalog colectiv complex in el, precum si un sistem de gestiune si imprumut la nivelul fiecarei biblioteci ce are cont in portal.

Uimit sunt si de faptul ca anul trecut cand am anuntat atat prin comunicat de presa, cat si prin mail direct ANBPR, CIMEC si alte institutii si persoane importante din sfera bibliotecara romaneasca, despre lansarea BiblioPortal – Sistem Biblioteconomic Integrat Web, precizand totodata noile facilitati pe care le ofera (catalog comun si partajat, integrarea a unui numar nelimitat de biblioteci,  Gestiune si Imprumut distinct pentru fiecare biblioteca integrata, Rezervari online, cont-uri personalizabile cu drepturi distincte, sistem cod de bare, etc.) nu am primit niciun feedback.

Chiar daca la nivel european aplicatia Ibla Soft si apoi mai noua “BiblioPortal” au fost remarcate  si chiar integrate in cateva proiecte de anvergura in 2008 si 2009 in vederea automatizarii unor biblioteci specializate, la nivel national am fost ignorati desi semnalam periodic existenta si dezvoltarea softului asa cum se poate vedea si in pagina de stiri a portalului:

http://www.biblioportal.ro/portal/faces/public/exo/home/news/local

Cu toate acestea nici ANBPR, si nici altcineva nu ne-a invitat la vre-o prezentare, si nici nu ne-a raspuns la propunerile noastre de a prezenta in cadrul unor conferinte softul, fapt ce ar fi fost cel putin etic chiar si daca exista din start o “preferinta” pentru “vechiul” dar totusi recent aparutul “biblio”.

Dar, desigur, “intortochiate sunt caile Domnului”, iar in Romania se intortocheaza si mai rau.

Cu toate acestea, felicit pe cei de la IME care au dezvoltat acest nou soft. Recunosc ca arata bine si are parti forte unde intrece softul nostru, dar desigur, si BiblioPortal are componente si module ce lipsesc la Biblio.

Cat despre similaritati, nu pot decat sa ma bucur sa vad ca regasindu-le la acest soft, se confirma faptul ca desi am fost prea putin ajutati si sustinuti, am mers intr-o directie buna ca si deschizatori de drumuri.

Poate ca ar mai fi multe de spus despre unele din acele “prima oara” ce apar in articol si pe care Contact Net (www.contact-net.ro) prin IOSSPL (www.iosspl.org) le promova inca din 2004 si prezinta practic din 2006 si apoi si mai complex din 2009, dar cred ca am spus suficient, iar lucrurile vor intra de acum in fagasul lor firesc.

Începe anul şcolar – cumpăraţi manuale în bibliotecă?

August 31, 2010 in Dezvoltarea colectiilor, Invatamant

Dacă tot am vorbit, nu de mult timp, despre sprijinul material pe care biblioteca poate să-l dea în timp de criză, mă întreb: achiziţionarea de manuale şcolare reprezinta o mână de ajutor? Mă gândesc mai ales la liceeni. Cu atât mai mult cu cât, pentru clasele a XI-a şi a XII-a manualele nu sunt gratutite… Sunt copii care nu-şi cumpără manuale la anumite materii, sau pun mână de la mână pentru câte un manual în grup la materiile care nu li se par aşa de importante. La obiectele din care se dă bacalaureat, manualele de clasa a IX-a şi a X-a, fiind returnate la vremea lor, se procură destul de greu.
E drept că există biblioteci care organizează târguri de manuale. Şi ăsta e un mare ajutor.

Nu vorbesc de nu ştiu câte exemplare, dar a avea unele dintre manuale în biblioteca publică ar putea fi util. Cât să-şi poată face temele la sala de lectură, sau să scaneze cîteva lecţii. La urma urmei, manualele fac parte şi ele din istoria învăţământului. Cum au avut loc schimbări mari şi suntem într-o continuă reformă, la noi e şi mai interesant.

De exemplu, evoluţia manualelor de limba română şi istorie ilustrează evoluţia societăţii şi a mentalităţilor, fiind printre cele mai sensibile la ideologie. Cele din anii 50 ar fi acum mărturii preţioase despre cenzură, manipulare şi îndoctrinare in perioada stalinistă. Cele de dinainte de 1989, au şi ele amprenta lor particulară, ilustrând cultul personalităţii. După 1989, a fost o perioadă de bâjbâieli, interesantă şi aceea. Dar poate şi manualele de acum ar fi grăitoare pentru superficialitatea şi dezorientarea ce ne domină. A, da, şi abecedarele.

Ce interesante ne apar azi manualele şcolilor confesionale româneşti din Transilvania. Mi-ar plăcea să văd, de exemplu, şi abecedarul alcătuit de Ion Creangă. Şi ca să nu dau numai exemple celebre, mi-ar plăcea să revăd abecedarul după care am învăţat în clasa I. L-aş recunoaşte dintr-o mie.

Chiar nu ştiu dacă e o idee bună. La noi a existat cândva o practică în acest sens. Contravine pragmatismului, ideii de “ţinem numai ce circulă”, ştiu şi eu? Poate ar merita încercat.

by gbadau

Ghid pentru crearea unui blog wordpress

August 23, 2010 in Articole, educatie, Invatamant, Practici bune

In urmă cu câteva luni am propus unui grup de bibliotecari şi profesori din judeţul Alba o formare în domeniul creării şi administrării unui blog wordpress. Întreg suportul de curs poate fi descărcat de  aici.

Cu gânduri bune, Georgeta Bădău

La unele biblioteci

July 30, 2010 in Bibliotecari, Biblioteci scolare, Invatamant, Noutati, Public: copii şi tineret

Un proiect la școală te învață multe…chiar și cum e “de așteptat” sa fie bibliotecarul.

Trist … și nu din vina copiilor.